Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Khánh Thịnh

Xã Khánh Thịnh

- Diện tích: 4,23 km²

- Dân số: 4.155 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Khánh Vân huyện Yên Khánh.

Phía nam giáp xã Yên Phong, huyện Yên Mô.

Phía tây giáp xã thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô.

Phía bắc giáp xã Khánh Dương, huyện Yên Mô.