Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Khánh Dương

Xã Khánh Dương

- Diện tích: 5,51 km²

- Dân số: 5.528 người (Theo thống kê năm 2014)

 - Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Khánh Cư huyện Yên Khánh.

Phía nam giáp xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô.

Phía tây giáp xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô.

Phía bắc giáp xã Khánh An, huyện Yên Khánh.