Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Thị trấn Yên Thịnh

Thị trấn Yên Thịnh

- Diện tích: 7,63 km2

 - Dân số 8. 202 người. (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

 Phía đông giáp xã Khánh Thịnh;

 Phía tây giáp xã  Yên Hoà;

 Phía nam giáp xã Yên Hưng, xã Yên Phong;

 Phía bắc giáp xã Khánh Thượng.