Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/03/2023,

Gần dân, sát dân, tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cở sở đảng, đảng viên

Thứ ba, 27/08/2019 | Đã xem: 465 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

                                                                                                                                 Đinh Thị Thúy Ngần

                                                                                                                               TUV, Bí thư Huyện ủy

Việc tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy đặt lên hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Mục tiêulà đảm bảo cho các cấp ủy, chính quyền luôn“gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến người dân”. Qua đó để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  nhiệm vụ xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ngày 01/9/1994, huyện Yên Mô chính thức được tái lập theo Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 04/7/1994 của Chính phủ.Vừa tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính, vừa kiện toàn củng cố các tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cả hệ thống chính trị-xã hội. Một phần tư thế kỷ trôi qua kể từ ngày tái lập huyện, Đảng bộ huyện Yên Mô ngày càng lớn mạnh. Đến nay, Đảng bộ huyện có 59 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 7,7 nghìn đảng viên.Quán triệt phương châm “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, các tổ chức cơ sở đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt qua khó khăn,tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đạt nhiều kết quả quan trọng trongcông tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kiện toàn tổchức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả:Nhiều năm qua,kinh tế của huyện tăng trưởng khá (mức tăng bình quân đạt 8,95%). Hằng nămthu ngân sách luôn đạt và vượt mức kế hoạch. Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển mới; nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khích lệ.Toàn huyện có 10/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến hết năm 2019 huyện có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, TTATXH xã hộiđược giữ vững.

Thường trực Huyện ủy tổ chức đối thoại trực tiếp

với bí thư chi bộ thôn, xóm, phố (năm 2016)

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành TƯ Đảng (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.Nghị quyết TƯ4(Khóa XI)“Một số vấn đề cấp báchvề xây dựng Đảng hiện nay”,Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy Ninh Bình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Yên Mô lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô xác định:Mỗi tổ chức đảng, đảng viên phải thực sự trở thành hạt nhân,trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Từ đó coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT)cho cán bộ, đảng viênbằng nhiều hình thức: Ban hànhNghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 07/02/2012 về “Tăng cường thông tin, tuyên truyền DGCTTT”; công tác GDCTTT thông qua bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn; tổ chức thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi;quabản tin, trang thông tin điện tửài truyền thanh huyện, gắn với với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng;  Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và các chủ đề công tác của Tỉnh ủy.Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết luôn đạttrên 97%. Bên cạnh đó, Huyện ủy nghiêm túc chỉ đạo việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; ban hành Nghị quyết chuyên đềsố 12-NQ/HU, ngày 09/5/2013, về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ”. Đồng thời, chú trọng công tác rà soát xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ tuân thủ nguyên tắc “có vào, có ra”, khách quan, dân chủ; lấy trình độ, năng lực, hiệu quả công tác của cán bộ làm thước đo đánh giá năng lựccán bộ; quan tâm điều động luân chuyển cán bộ giữa các phòng, ban, luân chuyển cán bộ trẻ về cơ cở để rèn luyện thử thách.

Việc sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ;từ năm 2017 đến nay, Huyện ủy đã tổ chức sáp nhập Chi bộ Ban Tuyên giáovới Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên với chi bộ Trung tâm Dạy nghề thành chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên. Chi bộ Trung tâm Y tế với Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện. Đến nay,số đầu mối cơ sở đảng trực thuộc huyện giảm từ 63 đơn vị xuống còn 59 đơn vị.Trong đó, có 17 đảng bộ xã, thị trấn, 3 đảng bộ và 39 chi bộ cơ quan. Hằng năm, huyện kết nạp bình quân hơn 200 đảng viên; các đồng chícấp ủy, bí thưchi bộ thường xuyên được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của chi bộ. Đối với thôn, xóm chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác tạo nguồn kết nạp đảng, chuẩn bị các điều kiện thành lập chi bộ, quyết tâm xóa “thôn, xóm trắng chi bộ, trắng đảng viên”. Kết quả đã thành lậpchi bộ thôn Kênh Đào, xã Yên Mạc; chi bộ xóm 6, xã Khánh Thịnh, những nơi “trắng” chi bộ, “trắng” đảng viên nhiều năm liền.Chỉ đạo thành lập hai tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Ban thường vụ Huyện ủy thường xuyên thực hiện điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên các cấp trong việc tham gia dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố, qua đó lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh tại cơ cơ sở.

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt với chi bộ thôn Kênh, xã Yên Thành

Chú trọngcông tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cựcnhư: Lĩnh vựcquản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tuyển dụng cán bộ, công chức; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạc số 126-KH/HU, ngày 17/5/2018 về giám sát thường xuyên đối với các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và việc thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy. Tăng cường chỉ đạo hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức chính trị- xã hội.

Cùng với việc xác định công tác xây dựng  Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm;Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 20/4/2016 về “Phát triển thị trấn Yên Thịnh đáp ứng yêu cầu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện”; Nghị quyết số 63-NQ/HU, ngày 24/5/2019 về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2021 huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới”.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, công tác xây dựng Đảng đã cónhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức cơ sở đảng, đảng viênđã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy cấp trên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; có nơi chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp, giải quyết điểm “nóng” về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, về đơn thư khiếu nại, tố cáo;công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ, đảng bộ chưa thường xuyên, thậm chí nơi còn xem nhẹ. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, thiếu tính tin phong, gương mẫu, ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình yếu...

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; gần dân, sát dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân  gắn với công tác chuẩn bịtổ chức đại hội Đảngcác cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụtrọng tâm sau:

Một là,tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng.Cán bộ, đảng viên phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể,nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thểchính trị - xã hội.

Hai là, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là,Triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp hoàn thiện các loại hình tổ chức đảng cơ sở theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở. Chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đi mới phương pháp lãnh đạo,thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Yên Mô ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396964

Trực tuyến : 43

Hôm nay : 60

Hôm qua : 396