Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

(Đơn vị bầu cử số 5): Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 21/05/2021 | Đã xem: 354 | Nhận xét: 10
 • Đánh giá cho bài viết:
 • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 4/5 tại các đơn vị bầu cử trong huyện đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô xin trân trọng giới thiệu nội dung (trích đăng) chương trình hành động cúa các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô:

1. Ông Phạm Quốc Đạt- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô

 

Với cương vị là đại biểu HĐND huyện liên tiếp 03 nhiệm kỳ, tôi luôn luôn đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe và nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc tại cơ sở đế phản ánh và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, góp phần quan trọng vào sự phát triên kinh tế - xã hội của huyện nhà.

 

Trong thời gian tới, được cử tri tin tưởng, tín nhiệm tiếp tục bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện, tôi xin hứa:

 

1. Tiếp tục rèn luyện, học tập nâng cao trình độ mọi mặt đế đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao và yêu cầu của ngưò’i đại biểu HĐND cũng như yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

 

2. Không ngừng nồ lực quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa vai trò của người đại biểu HĐND, sâu sát cơ sở, tăng cường mối liên hệ, tiếp xúc với cứ tri, lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung xem xét giải quyết; kiến nghị với các cấp cơ quan cấp trên đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền. Quan tâm kiểm tra, đôn đốc tiến độ giài quyết các ý kiên, kiên nghị của cử tri. Tích cực tham gia vào các hoạt động giám sát của HĐND và tiếp xúc với cử tri trước mỗi kỳ họp của HĐND, kịp thời phát hiện các vấn đề, kiến nghị của cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

 

3. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biếu Hội đồng nhân dân. Tích cực tháo luận đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của hội đồng nhân dân, đám bảo việc ban hành các chế độ chính sách được phù họp với tình hình của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đám bảo an ninh quốc phòng.

 

4. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu ngành kinh tế; phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tạo điều kiện cho nhân dân phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng công nghiệp, an toàn sinh học; mở rộng chuyền đổi nông nghiệp vùng cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình cây, con có giá trị kinh tế cao. Huy động tối đa các nguồn lực hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng huyện nông thôn mới, xây dựng các xã, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn Yên Thịnh đạt tiêu chí đô thị loại V.

 

5. Chú trọng việc thực hiện chính sách an sinh xã hội như: Chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Việc thực hiện các các chế độ của nhà nước cho các đối tượng là người có công với cách mạng (gia đình và thân nhân liệt sỹ, thương binh và người nhiễm chất độc hóa học, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi....) đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

 

2. Bà Lê Thanh Hải- Công chức văn hóa thông tin thể thao xã Khánh Thịnh.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của HĐND và đại biêu HĐND được luật tổ chức HĐND và ƯBND quy định, tồi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

 

- Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

-Tuyên truyền kiến thức về quản lý các thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong xã hội nói chung và ở địa phương nói riêng.

 

-Làm tốt công tác quản lý bảo tồn và phát huy các gia trị của di tích và các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng.

 

-Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

 

-Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bàn xã nhà phát triên nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên.

 

3. Ông Trương Công Hải- PBí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Kim bảng A, Phó bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô.

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ /021 - 2026. Từ những kinh nghiệm bản thân gắn với vai trò, chức năng nhiệm vụ để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân đáp ứng niềm tin của cử tri. Tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt một số nhiệm vị sau:

 

Một là, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước , bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau hỳ họp.

 

Hai là, tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực nghiên cứu chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Tích cực ý kiến, thảo luận, bàn bạc với HĐND trong cụ thể hoá các chủ trương, cơ chế chính sách hợp lòng dân trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, xã hội, anh ninh, quốc phòng. Nhất là xáo đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

 

Ba là, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.Tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu HĐND để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

 

4. Ông Trương Thế Lực- Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Yên Thịnh xã Khánh Dương.

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi sẽ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND với chương trình hành động như sau:

 

 1. Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tồ quốc với nhân dân và Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các kỳ tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nám bát tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với HĐND huyện, trên cơ sở đó cùng HĐND huyện tiếp tục đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, Nhà nước của dân do dân và vì dân, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

 3. Nghiên cứu đề xuất với HĐND huyện xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI.

 

5. Bà Tạ Thi Oanh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Khánh Dương.

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện, HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND với dự kiến chương trình hành động như sau:

 

 1. Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc với nhân dân và Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tích cực thực hiện công cuộc đổi mới và sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xây dựng nước ta sớm cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 

 1. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các kỳ tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với HĐND huyện, HĐND xã, trên cơ sở đó cùng HĐND huyện, HĐND xã tiếp tục đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, Nhà nước của dân do dân và vì dân; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng các qui định pháp luật đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

 

 1. Nghiên cứu đề xuất với HĐND huyện, HĐND xã xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI.

6. Ông Nguyễn Xuân Sơn- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Mô.

 

Với cương vị là ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Mô tôi đã cùng tập thế BCH đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn đế lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, phát triến kinh tế xã hội của địa phương đóng góp vào sự ôn định và phát triển chung của tỉnh.

 

Bản thân tôi luôn ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí của người đại biếu HĐND - người đại diện cho quyền lực của nhân dân, người nói lên tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Do đó, nếu vinh dự được cư tri và nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biêu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ tiếp tục nồ lực rèn luyện, phấn đau thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND huyện vói Chương trình hành động cụ thể như sau:

 

Một là, tôi sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ toàn diện nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà tô chức và nhân dân giao cho; đề cao trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Không ngừng rèn luyện nâng cao đạo đức, bán lĩnh chính trị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

 

Hai là, Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cư tri trước và sau mỗi kỳ họp; lắng nghe, tiếp thu, phản ánh kịp thời, đầy đu và trung thực những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng họp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; hoặc chí đạo giải quyết khi những ý kiến, kiến nghị đó thuộc chức trách, nhiệm vụ, thấm quyền quy định.

 

Ba là, Tham gia đầy đủ, trách nhiệm các kỳ họp HĐND, tích cực chủ động đóng góp vào các quyết sách, chu trương của HĐND huyện theo thẩm quyền. Chú động, tích cực tham gia đóng góp với HĐND về chương trình công tác, về việc quyết nghị các vấn đề nhân sự thuộc thấm quyền và các nhiệm vụ về phát triền kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới; giải quyết nhũng vấn đề còn tồn tại, khó khăn của địa phương đang đặt ra. Cùng tập thể HĐND huyện thảo luận, thống nhất ban hành các NQ đảm bảo kịp thời, có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của huyện.

 

Bốn là: Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của HĐND; kịp thời phát hiện, chỉ đạo các cơ quan chức năng hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xứ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp chí đạo, đôn đốc các cá nhân, tô chức có trách nhiệm giải quyết đế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

 

Năm là: Trên cương vị công tác, với trách nhiệm là ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ùy đồng thời là đại biểu HĐND, tôi xin hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chức trách được giao, cùng với tập thế Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết, thống nhất đế lãnh đạo, chỉ đạo và tô chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

7. Ông Trần Đức Thái – Chủ tịch UBND xã Khánh Thịnh

 

Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biếu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Một là, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác đế làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, giành nhiều thời gian đi thực tế, tiếp xúc cử tri định kỳ, lắng nghe và tống họp các ỷ kiến phản ánh của cử tri và nhân dân đê phản ánh, đề xuất với HĐND huyện, các cấp chính quyền xem xét, giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; thường xuyên thông tin việc giải quyết các ỷ kiến, nguyện vọng của cư tri sau các kỳ họp;

 

Hai là, tham gia đầy đủ các phiên họp, thực hiện đúng chức trách của người đại biểu cúa dân, cùng HĐND xã quyết định nhừng vắn đề cơ bán làm cho xã phát triển về mọi mặt, nhất là chăm lo phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Ba là, Thường xuyên tu dường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sông; thực hiện công khai, dân chú, minh bạch trong các hoạt động công vụ; đấy mạnh cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cuả cơ quan, trong giao tiếp giữa nhân dân, tố chức với cơ quan nhà nước, đảm bảo hiệu quả, thuận tiện, nhanh chóng.

 

8. Ông Lã Phú Trung - HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Thịnh

…Nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biếu Hội đồng nhân dân huyện Yên Mô khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026; trên cương vị công tác, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biêu Hội đồng nhân dân huyện với Chương trình hành động như sau:

 

 1. Tuyệt đối trung thành với Tô quốc với nhân dân và Hiến pháp; phan đấu thực hiện công cuộc đôi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dàn chu, công bàng, văn minh. Không ngừng rèn luyện phàm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

 

 1. rích cực nghiên cứu, học tập, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lí Nhà nước đê áp dụng vào công việc; từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biếu Hội đồng nhân dân. Phát huy tôt kha năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt chức trách của người đại biêu dân cử; xứng đáng với niềm tin cua nhân dân, cử tri huyện nói chung và cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 5 nói riêng.

 

 

 1. Sâu sát cơ sở, liên hệ và giữ mối liên hệ chặt trẽ với cử tri và nhân dân; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri. Lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng cua cử tri đến diễn đàn Hội đồng nhân dân huyện. Thực hiện tốt quyền chất vấn, tra lời chất vấn, quyền giám sát tại Hội đồng nhân dân; nhất là những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tê - xã hội và đời sống của nhân dân huyện nhà. Sát sao trong việc đôn đốc, giám sát các cơ quan, đon vị liên quan đê giải quyết, trả lời các ý kiên, kiên nghị của cử tri.

 

 1. Củng các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của huyện. Tích cực đóng góp với Hội đông nhân dân huyện các ý kiến trong việc hoàn thiện các chính sách vê phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của huyện.

 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

551703

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 342

Hôm qua : 593