Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Thứ hai, 17/05/2021 | Đã xem: 490 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 28/4/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-UBBC về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 1 và đơn vị bầu cử số 2. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Yên Mô xin trân trọng đăng tải danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên.

I. DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

1. Đơn vị bầu cử số 1

2. Đơn vị bầu cử số 2

II. TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
1. Đơn vị bầu cử số 1

2. Đơn vị bầu cử số 2

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử  huyện Yên Mô

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552208

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 168

Hôm qua : 679