Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Phong lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba, 19/05/2020 | Đã xem: 510 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trong 2 ngày 15 - 16/5, Đảng bộ xã Yên Phong long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thái Sơn - Phó Bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan chuyên môn của huyện; các đồng chí thành viên tổ công tác chỉ đạo đại hội của huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ; các đồng chí đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên cùng 123 đại biểu tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của 442 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự.     

Các đại biểu dự Đại hội

 Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khá toàn diện, đề ra những chủ trương, biện pháp sát với thực tế, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng; thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 8,1 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra. Sản xuất vụ đông được duy trì và tiếp tục phát huy hiệu quả, giá trị sản xuất vụ đông đạt 78,2 triệu đồng/ha (tăng 53,1 triệu đồng/ha so với năm 2015). Chất lượng giáo dục đại trà được quan tâm, giáo dục mũi nhọn đạt được những kết quả tích cực. Tiêu biểu, có 02 học sinh của Trường THCS xã Yên Phong đã đạt giải Quốc gia môn Vật lý, Tin học. Công tác đảm bảo an sinh xã hội; công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 1,17%. Bên cạnh việc lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, Đảng bộ xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã được nâng lên; Đảng bộ xã đã kết nạp được 61 đảng viên mới, trong đó có 01 đảng viên là chức sắc tôn giáo. Hoạt động của HĐND, UBND và các tổ chức chính trị- xã hội có mặt được đổi mới và phát huy hiệu quả. Năm 2018, xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng Đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Yên Phong đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đại hội cần tập trung quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung đó là:

 

Một là: Tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của xã. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phải linh hoạt, chủ động, sáng tạo.Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trực thuộc và từng cán bộ, đảng viên. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ xã có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy tốt năng lực sở trường công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Hai là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần thực hiện tốt hơn việc tích tụ ruộng đất, gắn với chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang thực hiện các mô hình canh tác mới. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của xã có diện tích đất màu lớn, có các điều kiện về địa hình, tưới tiêu thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất vụ đông. Khuyến khích các hộ gia đình mở rộng diện tích cây đông các loại, từng bước hình thành các vùng chuyên canh. Chủ động, tích cực thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ; tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp sản xuất mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nhằm giải quyết tốt việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thu, chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2020- 2025.

 

Ba là: Đẩy mạnh phát triển văn hóa- xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội. Chú trọng công tác hướng nghiệp, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho nhân dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số, gia đình và trẻ em. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, kiên quyết đấu tranh, bài trừ đạo lạ, tà đạo gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo

 

Bốn là: Quan tâm xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Nâng cao hiệu lực điều hành, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tập trung lãnh đạo,chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 của Bộ Chính trị Khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị Khóa XI ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

 

Năm là, đề nghị cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ về mọi mặt; đoàn kết, gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe, nắm bắt và đáp ứng tốt hơn những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Phong, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Thu Hương- Đài truyền thanh Huyện

 

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552181

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 141

Hôm qua : 679