Hôm nay, Thứ sáu ngày 24/05/2024,

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khánh Thượng lần thứ XXXI

Thứ tư, 27/05/2020 | Đã xem: 700 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sau 2 ngày làm việc trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khánh Thượng lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Trọng Luận- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện và đông đủ đảng viên triệu tập về dự.

Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Khánh Thượng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020 và giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, mức tăng trưởng kinh tế cao với bình quân 7,8%/năm, trong đó: nông nghiệp thủy sản tăng 5,54%, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 11,2%, thương mại dịch vụ tăng 10,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ tăng. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; năm 2019, xã Khánh Thượng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Khánh Thượng quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Hàng năm, Đảng bộ luôn có trên 70% số chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh; Đảng bộ xã luôn đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Tiếp đó, Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Khánh Thượng đề ra định hướng cần thực hiện, đó là: Tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% …

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng đại hội

Dự chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần- Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thượng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Đại hội tập trung quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung đó là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện vào điều kiện cụ thể của xã. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; đẩy mạnh phát triển đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ xã có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình phát triển. Đẩy mạnh các loại hình thương mại, dịch vụ nhằm khai thác tốt nhất các lợi thế từ cụm công nghiệp Khánh Thượng và tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình mang lại. Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách; đẩy mạnh công tác đấu giá giá trị quyền sử dụng đất nhằm tăng thu ngân sách cho địa phương; kiểm soát tốt nợ xây dựng cơ bản.

 

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang thực hiện các mô hình canh tác mới; phấn đấu đến năm cuối nhiệm kỳ chuyển đổi được 100ha thực hiện các mô hình ao nổi để nuôi thủy sản. Tích cực nhân rộng các mô hình sản xuất đang phát huy hiệu quả kinh tế; quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các cây hàng hóa, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ cao và liên kết trong sản xuất. Song song với việc chuyển đổi và xây dựng các mô hình sản xuất mới, cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chuyển đổi không đúng vị trí quy hoạch, lấn chiếm đất đai, xây dựng các công trình trái phép, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, giao thông. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nạn xâm nhập mặn. Tập trung chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu trong nhiệm kỳ đưa xã Khánh Thượng về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Song song với phát triển kinh tế, phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa- xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; xây dựng trường THCS, trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Chú trọng công tác hướng nghiệp, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nâng cao hiệu lực điều hành, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kiên quyết không để đơn thư kéo dài, vượt cấp. Mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu; không ngừng phấn đấu, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia lao động sản xuất và công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên...

 

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội Đảng bộ xã Khánh Thượng lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

Thu Hương – Đài Truyền thanh huyện

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

629166

Trực tuyến : 14

Hôm nay : 275

Hôm qua : 832