Hôm nay, Thứ bảy ngày 20/07/2024,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Khánh Dương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025

Thứ hai, 25/05/2020 | Đã xem: 732 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 1 điểm ( 1 đánh giá )

Trong 02 ngày 20- 21/5/2020, Đảng bộ xã Khánh Dương đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo khối Doanh nghiệp tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã đã nghỉ qua các thời kỳ trên điạ bàn, cùng 135 đại biểu tiêu biểu dự đại hội.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Dương đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm; giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 135 triệu đồng/ha. Xã đã khai thác tốt lợi thế diện tích đất màu để quy hoạch và xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung quy mô lớn. Một số mô hình canh tác mới được xây dựng và bước đầu phát huy hiệu quả như mô hình sản xuất rau an toàn, ứng dụng công nghệ cao; mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế- xã hội được tăng cường. Các công trình đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi… được đầu tư xây dựng mới khang trang, sạch đẹp. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Năm 2019 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả tốt; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,4%. Đảng bộ xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát và kết nạp đảng viên được quan tâm. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền xã, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội được nâng lên.

 

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển CN- TTCN, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất...

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

 Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần- Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Đại hội tập trung quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

Một là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện theo điều kiện cụ thể của xã. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh phát triển đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; thực hiện nghiêm túc yêu cầu bố trí chức danh chủ tịch UBND xã không phải người địa phương, song phải đảm bảo khách quan, dân chủ và đồng thuận.

 

Hai là: Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách, đặc biệt là tập trung khai thác nguồn thu từ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất, kiểm soát nợ xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệ p trên địa bàn hoạt động hiệu quả, các ngành nghề, dịch vụ phát triển. Tiếp tục duy trì và phát triển làng nghề bún Yên Thịnh và các nghề có lợi thế như thợ mộc, thợ xây... Trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất mới, cho hiệu quả kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững. Mở rộng diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao, vùng rau chuyên canh, sản xuất lúa, cá, chăn nuôi tổng hợp… Tập trung huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục góp công, góp sức và các nguồn lực để đầu tư nâng cao nhất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời triển khai kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Ba là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Chú trọng công tác hướng nghiệp, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho nhân dân; Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác phòng chống tai, tệ nạn xã hội gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác bảo đảm an ninh trật tự.

 

Bốn là: Nâng cao hiệu lực điều hành, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Năm là: Mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu; không ngừng phấn đấu và rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia lao động sản xuất và công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

 

Lãnh đạo chủ chốt xã phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; phát huy tốt hơn vai trò của người đứng đầu, gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phải gần dân và tôn trọng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1248- QĐ/TU, ngày 15/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định việc lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân. Xây dựng và chấp hành nghiêm  Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020- 2025 và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

 

Thu Hương- Đài Truyền thanh huyện

Nhận xét của bạn đọc

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

675977

Trực tuyến : 33

Hôm nay : 533

Hôm qua : 896