Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII thành công tốt đẹp

Thứ ba, 27/10/2020 | Đã xem: 879 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 2 điểm ( 1 đánh giá )

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và tiến hành phiên bế mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII thành công tốt đẹp

Các đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII thành công tốt đẹp

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến.

Đối với dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đã có 19 ý kiến đóng góp tại hội trường, 50 ý kiến đóng góp tại các tổ đại biểu dự Đại hội. Các ý kiến đều cho rằng, công tác chuẩn bị các báo cáo được thực hiện công phu, chặt chẽ và khoa học, dễ đọc, đễ hiểu, là sản phẩm hội tụ và kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời tham gia một số ý kiến đóng góp cụ thể vào nội dung các văn kiện.

 

Đại hội nghe đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tổng kết nội dung tham luận tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII thành công tốt đẹp

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tổng kết nội dung tham luận tại Đại hội.

 

Báo cáo tổng kết phần tham luận tại Đại hội nêu rõ: Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025, đã có 33 đơn vị đăng ký tham luận, trong đó có 19 đại biểu đã phát biểu tham luận tại Hội trường.

 

Các ý kiến tham luận thể hiện tính nghiêm túc, tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao của các đại biểu đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố quốc phòng, an ninh. 

 

Tất cả các ý kiến tham luận đều nhất trí cao về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

 

Ý kiến tham luận của các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình với phương hướng, mục tiêu; các khâu đột phá, chương trình trọng tâm; và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

 

Trên cơ sở phân tích làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trên một số lĩnh vực trọng yếu, những hạn chế, khuyết điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự báo những thuận lợi, khó khăn và tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn thay mặt Đoàn thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn thay mặt Đoàn thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Tiếp đó, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. Theo đó 100% đại biểu biểu quyết nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm 2015-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản giai đoạn 2020-2025 đã nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII trình Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII thành công tốt đẹp

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

 

Về đánh giá tình hình 5 năm 2015-2020, Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn nhiều khó khăn, thách thức; dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, tiềm năng, thế mạnh của du lịch được phát huy; sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách đạt kết quả cao. 

 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được quan tâm; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó có 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức.

 

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội nhất trí phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người cố đô Hoa Lư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội với công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp hữu cơ, tiên tiến; tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

 

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng hệ thống đô thị hiện đại; quy hoạch và phát triển kinh tế vùng ven biển. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

 

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

 

Đại hội cũng nhất trí thông qua 14 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; 3 khâu đột phá và 6 chương trình trọng tâm. 

 

Các khâu đột phá gồm: Xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, chất lượng; nhất là hạ tầng du lịch.

 

Các chương trình trọng tâm: Tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu. Tập trung cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh. Thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển bền vững, có số thu ngân sách lớn, các nhà đầu tư chiến lược phát triển du lịch; hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, đô thị hiện đại; phát triển kinh tế vùng ven biển Kim Sơn; bảo vệ môi trường sinh thái. Đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao năng suất lao động. Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; coi trọng văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh; bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biển, biên giới biển của tỉnh.

 

Đại hội nghe đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII thành công tốt đẹp

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

 

Đại hội cũng thảo luận và thống nhất Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển", chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội.

 

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII là dấu ấn quan trọng cho chặng đường mới, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu xây dựng Ninh Bình thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng vào năm 2030.

 

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về kết quả của Đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, khả thi gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo khí thế, động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.

 

Đại hội kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và giá trị lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552195

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 155

Hôm qua : 679