Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

Công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, niêm yết danh sách cử tri và thực hiện lấy ý kiến cử tri trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh, xã Khánh Thịnh, xã Yên Hưng

Chủ nhật, 31/03/2024 | Đã xem: 18 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là việc làm với mục tiêu để đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, tạo ra sự thay đổi tích cực, phát huy nguồn lực (về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch), tiềm năng phát triển của địa phương; đồng thời tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

 

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các ĐVHC cáp huyện và cấp xã. Ngày 25/3/2024 UBND huyện đã ban hành Đề án 06/ĐA- UBND về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Yên Mô giai đoạn 2023- 2025. Nội dung Đề án 06 trên địa bàn huyện Yên Mô nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Khánh Thịnh và xã Yên Hưng vào thị trấn Yên Thịnh.

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH- UBND ngày 27/02/2024 của UBND huyện về tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hảnh chính cấp xã trên địa bàn huyện Yên Mô giai đoạn 2023- 2025 tại thị trấn và 2 xã  Khánh Thịnh, Yên Hưng công tác tuyên truyền được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo sát sao, UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo các tổ dân phố, các thôn xóm tổ chức rà soát công dân đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày phát phiếu lấy ý kiến cử tri hiện đang cư trú tại địa phương mình để lập vào danh sách cử tri (theo Mẫu số 1) đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 54/2018/NĐ- CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 66/2023/NĐ- CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ. Ngày 31/3/2024 đến ngày 01/4/2024 lấy ý kiến cử tri.

 

Một số hình ảnh tiêu biểu việc niêm yết danh sách cử tri tại các xã thị trấn:

 

Niêm yết danh sách cử tri tại UBND thị trấn Yên Thịnh

 

 

Niêm yết danh sách cử tri tại UBND xã Yên Hưng

 

 

Niêm yết danh sách cử tri tại UBND xã Khánh Thịnh

 

 

                         Niêm yết danh sách cử tri tại NVH TDP Bồ Vy 1

 

 

 

Niêm yết danh sách cử tri tại NVH xóm Giò xã Yên Hưng

 

 

 

  TDP Trung Yên Thị trấn Yên Thịnh tổng hợp số liệu ý kiến cử tri

.

Tác giả: Lê Thanh Hải - Công chức Văn hóa – Truyền thanh thị trấn Yên Thịnh

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581433

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 226

Hôm qua : 507