Hôm nay, Thứ tư ngày 22/03/2023,

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện Yên Mô năm 2023

Thứ năm, 05/01/2023 | Đã xem: 226 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng quân sự địa phương. Thực hiện tốt công tác này không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực, mà còn là cơ sở để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao cho địa phương, cơ sở. 

 

Do vậy, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 15/9/2022; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 16/9/2022 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thường xuyên được kiện toàn. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện theo quy trình tuyển quân, đồng thời phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tổ chức duyệt nguồn, sơ tuyển, xét duyệt chính trị, phát lệnh điều động công dân tham gia khám tuyển. Đặc biệt sau khi có kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Hội đồng NVQS huyện tiến hành họp bàn biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo tổ chức khám tuyển theo cụm xã, thị trấn bảo đảm thuận tiện cho công dân lên khám tập trung rút ngắn được thời gian khám tuyển; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 45 công dân và chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn xét, kết nạp đảng cho công dân trước khi nhập ngũ. Trong quá trình thực hiện đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đơn vị nhận quân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu giúp UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ theo quyền hạn, luật định, bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ.

 

 

Ảnh: Đồng chí Thượng tá Phạm Hồng Quân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện và 

đồng chí Trần Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện (thứ hai và ba từ trái sang) kiểm tra công tác khám sức khỏe NVQS năm 2023 tại xã Yên Nhân.

 

Nét nổi bật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 là các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các văn bản chỉ đạo của cấp trên; truyền thống của quân đội; quê hương trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhiều hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình của địa phương, bảo đảm tính khoa học, với phương châm chỉ đạo “Triển khai toàn diện, thực hiện bước nào chắc bước đó”, các xã, thị trấn tiến hành đúng quy trình đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, xét tuyển, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng Luật NVQS. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ thị, kế hoạch; phát huy tốt vai trò của Hội đồng NVQS, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, thôn đội trưởng trong việc nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ; đồng thời, xác định đúng các đối tượng tạm vắng, tạm trú và các đối tượng trong diện miễn NVQS, miễn gọi hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ theo Điều 41 của Luật NVQS.

 

 Thực hiện tốt các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đến nay toàn huyện đã phát lệnh khám sức khỏe NVQS cho 994 công dân, trong đó lên trạm khám 553 công dân đạt 56%; số công dân đủ điều kiện sức khỏe là 342 đạt 61,8%; công dân có trình độ cao đẳng, đại học là 58 chiếm 17%; Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị cho 310 công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

 

Tuy nhiên, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế. Một số địa phương còn lúng túng trong thực hiện theo phương thức “tròn khâu”; nhận thức của một số ít ban, ngành, đoàn thể địa phương và một bộ phận Nhân dân đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chưa thật đầy đủ và chưa phát huy cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc tổ chức thực hiện quy trình tuyển quân từng bước, từng khâu có nơi chưa chặt chẽ; còn bỏ sót nguồn. Công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân ở độ tuổi nhập ngũ còn thiếu đồng bộ, nên việc gọi công dân thực hiện NVQS vẫn gặp khó khăn. Công tác tuyên truyền của một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sâu sắc.

 

Để khắc phục những hạn chế, tạo sự thống nhất, hiệu quả trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn, trong thời gian tới đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt các khâu, các bước bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các địa phương và Nhân dân, nhất là đối với các công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đây là nội dung hết sức quan trọng. Bởi lẽ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở các địa phương chỉ đạt được chất lượng như mong muốn khi đã tạo được sự đồng thuận của tất cả các tổ chức, các lực lượng, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhận thức đầy đủ, tự giác chấp hành Luật NVQS. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân nắm chắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong thực hiện Luật NVQS. Công tác tuyên truyền, giáo dục cần vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể ở mỗi địa bàn; đồng thời, khai thác tối đa hiệu quả hệ thống đài truyền thanh 3 cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội... Các địa phương cần phát huy cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể xã hội: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc,... nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật NVQS cho nhân dân. Với việc tập trung thực hiện tốt phương châm: “Giao quân đủ, chất lượng cao, giao người nào được người đó, không có loại trả”, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các xã, thị trấn đã và đang góp phần giải đáp “bài toán” chất lượng nguồn nhân lực cho xây dựng Quân đội, xây dựng địa phương, cơ sở trong tình hình mới./.

 

Tác giả: Mai Ngọc Anh - Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395600

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 26

Hôm qua : 326