Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 17/05/2021 | Đã xem: 249 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 4/5 tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô xin giới thiệu nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Ninh Bình.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Ninh Bình

 

 

1. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng Ban Phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Ninh Bình; ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc của Quốc hội

 

… Được vinh dự tham gia Quốc hội khóa XIV, tôi có điều kiện tiếp xúc, làm việc trực tiếp với nhiều cử tri trong tỉnh. Tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trong mỗi kỳ họp Quốc hội, nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tôi dành nhiều thời gian tâm huyết nghiên cứu các báo cáo của Chính phủ, của các bộ, ngành, các tờ trình, dự thảo luật và đóng góp những ý kiến có chất lượng. Tôi đã nhiều lần phát biểu tại hội trường, các phiên thảo luận tổ, cho ý kiến vào các dự án luật quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo nguyện vọng và ý kiến của các vị cử tri trong tỉnh, tôi đã thực hiện chất vấn lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo một số bộ, ngành về các vấn đề được cử tri quan tâm.

 

Với vai trò Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội, tôi tích cực tham gia các phiên họp đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế, trong đó có hoạt động giám sát việc xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam, tích cực làm việc với các bộ, ngành để tháo gỡ các rào cản, vướng mắc về thể chế, chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

Với tư cách Phó Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, tôi đã dành tâm huyết tham mưu với lãnh đạo Quốc hội, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc, qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Cùng thông qua hoạt động này, tôi đã vận động, thu hút được nhiều nhà đầu tư, doanh nhân Hàn Quốc đến với Việt Nam và đặc biệt đến với tỉnh Ninh Bình để đầu tư.

 

Tại tỉnh nhà, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, của tổ chức, tôi đã được kinh qua nhiều vị trí quan trọng, trong đó có vị trí Phó Trưởng Ban Phát triển kinh tế công nghiệp và hiện là Phó Giám đốc Sở Công thương. Với hơn bảy năm gắn bó với việc thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, tôi đã tham mưu với các cấp lãnh đạo, thực hiện nhiều giải pháp để góp phần kết nối, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Ninh Bình để đầu tư, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cùng tập thể lãnh đạo Sở Công thương tham gia tích cực vào việc xây dựng quy hoạch công nghiệp của tỉnh…

 

Tôi rất mong được cử tri tiếp tục tín nhiệm, bầu tôi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV. Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ thực hiện một số chương trình hành động cụ thể như sau:

 

Một là, tích cực lắng nghe, chuyển tải trung thành những tâm tư, nguyện vọng của người dân, phản ánh rõ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách của địa phương tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và địa phương, tới diễn đàn Quốc hội, để ý kiến của cử tri được phản ánh vào các quyết sách của Quốc hội và của Chính phủ, các bộ, ngành nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tỉnh Ninh Bình phát triển bền vững.

 

Hai là, tiếp tục đề nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành tích cực giải quyết, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để phù hợp với tốc độ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và giám sát chặt chẽ việc giải quyết những vấn đề này.

 

Ba là, thường xuyên trao đổi, vận động các bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo động lực để cùng du lịch phát triển. Phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm ổn định, lâu dài cho người dân địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách và bảo đảm an sinh xã hội, có đủ nguồn lực chăm sóc người già, phụ nữ và trẻ em.

 

Bốn là, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn khác của đại biểu Quốc hội, luôn gần gũi với cử tri, trung thành với lợi ích của cử tri, toàn tâm, toàn ý phục vụ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

 

Năm là, không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của người đại biểu Nhân dân, luôn gương mẫu, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri, và nhân dân.

 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

 

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Là đại biểu Quốc hội khóa XIV, tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; cũng như nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm nặng nề của người đại diện nhân dân trước yêu cầu mới.

 

Nếu được tiếp tục tín nhiệm làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi dự kiến tập trung vào một số vấn đề sau:     

 

Một là: Đề xuất, góp phần thể chế hóa các chủ trương của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. 

 

Đảng ta luôn chủ trương hệ thống chính trị trong đó có bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và từng cá nhân người đứng đầu... Nói cách khác, một trong những trọng tâm thời gian tới là xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính và đi liền là xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. 

 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn nhiều vấn đề đang đặt ra. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ rõ "Việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về một số nội dung trong công tác cán bộ còn chậm, có nội dung chưa thống nhất giữa pháp luật của nhà nước và qui định của Đảng; chính sách cán bộ chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc".

 

Tỉnh Ninh Bình đang đi đúng hướng khi chọn Chủ đề công tác năm 2021 "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Đây là những vấn đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ mà tôi dự kiến sẽ đề xuất với Quốc hội để thể chế hóa thành luật pháp, cơ chế để thực hiện.

 

Hai là: Xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách, cơ chế, đặc biệt là các chính sách thúc đẩy tăng trưởng, phát triển và chính sách chăm lo đời sống nhân dân.

 

Qua thực tiễn công tác, tôi nhận thấy, một số vấn đề của địa phương nhưng không thể tự giải quyết được. Đơn cử những vướng mắc trong thực hiện Luật đất đai; vấn đề quy hoạch vùng, liên kết vùng giải pháp nhằm phát huy lợi thế về vị trí chiến lược, trung điểm của tứ giác tăng trưởng trọng điểm vùng kinh tế Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa); hoặc là chính sách cho nông nghiệp, cho công nghiệp chế biến, cho công nghiệp sạch; vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, văn hóa với phát triển kinh tế, giữa yêu cầu phát triển nhanh và bền vững với chất lượng nguồn nhân lực…).

 

Các vấn đề của Ninh Bình nhưng cũng là vấn đề chung như: Vấn đề về quản lý đất đai, quy hoạch; vấn đề huy động vốn cho đầu tư phát triển; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; tình hình thiên tai, bão lụt, dịch bệnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, đặc biệt dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, phức tạp, kéo dài trong những năm đầu của nhiệm kỳ; các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách với người có công, người cao tuổi, trẻ em, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Những vấn đề trên cần phải chuyển tải lên cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội để xây dựng, bổ sung, sửa đổi thành những luật pháp, chính sách chung cho sự phát triển thời gian tới.

 

Ba là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong đời sống kinh tế-xã hội: chủ động phối hợp với các Đoàn giám sát của các cơ quan của Quốc hội, với Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tập trung giám sát: Hiệu quả quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên; việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp và bảo vệ môi trường đô thị; về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; về công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; về cho vay phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của các ngân hàng thương mại; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri...

 

Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và tu dưỡng, đề cao trách nhiệm, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa, thiết thực và hiệu quả hơn các hoạt động tiếp xúc cử tri. Là một đại biểu nữ, từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tôi rất quan tâm đến các vấn đề về sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em.

 

Là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, nếu được trứng cử khóa XV, tôi sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm là cầu nối giữa tỉnh với các Bộ, ban, ngành của Trung ương, tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp với các ban, ngành, Sở, các cơ quan đoàn thể của địa phương.

 

Với chức trách, nhiệm vụ, cương vị được giao là người đứng đầu cấp ủy, chương trình hành động cao nhất của tôi là cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. Với mục tiêu xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; tỉnh nông thôn mới vào năm 2024 và tự cân đối ngân sách trong nhiệm kỳ; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng. 

 

3. Ông Nguyễn Đức Hiệp, Thẩm phán, Phó Chánh tòa Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh

 

Với nhận thức sâu sắc rằng: Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, có quyền lập hiến và lập pháp, quyền giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nếu được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ thực hiện tốt những công việc sau:

 

1. Tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu của người đại biểu Quốc hội; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phản ánh trung thực nguyện vọng, mong muốn của nhân dân và tình hình thực tế của địa phương đến các cấp, các ngành, Quốc hội.

 

2. Tích cực quan tâm đến những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như xóa đói giảm nghèo, tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, việc khai thác tài nguyên khoáng sản, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; vấn đề xây dựng nông thôn mới...

 

3. Tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng Luật của Quốc hội, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp theo đường lối cải cách tư pháp của Đảng đã đề ra, nhất là trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là lĩnh vực thu hút đầu tư trong và ngoài nước, các ngành nghề, phát huy thế mạnh của đất nước và các địa phương.

 

4. Tham gia ý kiến với các cấp chính quyền trong việc ban hành các chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra; chú trọng phát triển các cụm, khu công nghiệp; công tác quảng bá, xúc tiến, xây dựng thương hiệu, củng cố thị trường xuất khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh; xây dựng các khu du lịch trọng điểm gắn với phát triển, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là trẻ em nữ...

 

5. Là cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật với nhiệm vụ bảo vệ công lý, lẽ phải, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tôi sẽ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, gương mẫu trong công tác; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giải quyết và xét xử các vụ án thấu tình, đạt lý: không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm để đáp ứng yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

 

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của tôi, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV tôi sẽ đem hết công sức, trí tuệ để cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

 

4. Ông Mai Khanh,  TUV, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh 

 

… Tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và được Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình phân bổ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1. Tôi ý thức rằng đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề khi tiếp tục được giới thiệu đại diện cho cử tri và nhân dân trong tỉnh tham gia Quốc hội - Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

 

Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, với những kinh nghiệm được tích lũy trong nhiệm kỳ trước, cùng sự nỗ lực và cố gắng cao nhất, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, chịu sự giám sát về mọi hoạt động, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

 

Một là: Đối với bản thân, không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các chính sách lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh; đối nội, đối ngoại; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Hai là: Đối với công tác lập pháp: kiến nghị, đề xuất với Quốc hội và các cơ quan hữu quan kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, không sát với thực tiễn; xây dựng các quy định điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh, tạo cơ chế rõ ràng, minh bạch, ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế với quyền và lợi ích luôn được pháp luật bảo vệ.

 

Ba là: Đối với công tác giám sát; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, việc thực hiện các chính sách pháp luật; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giám sát việc giải quyết các yêu cầu, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: "việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh".

 

Bốn là: Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, ngoài việc tiếp xúc cử tri theo luật định trước và sau mỗi kỳ họp, tôi sẽ sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian nhất có thể, tiếp xúc cử tri tại nơi công tác, nơi cư trú để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thời sự mà cử tri quan tâm hiện nay như: Các chính sách liên quan đến việc thực hiện mục tiêu kép, phòng chống dịch kết hợp với phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19 có thể còn kéo dài; đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm hại trẻ em, xâm hại môi trường, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, chính sách pháp luật về đất đai, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ hài hòa với bảo vệ thiên nhiên môi trường và di sản... qua đó tổng hợp, nghiên cứu góp ý kiến tại Quốc hội.

 

Năm là: Là đại diện cho cử tri tỉnh Ninh Bình tôi sẽ đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh Ninh Bình phát triển theo hướng đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ; thu hút được các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp phụ trợ, chú trọng phát triển kinh tế vùng ven biển; đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo tồn và phát huy lợi thể của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; quan tâm quy hoạch, tạo thuận lợi về cơ chế tài chính để hoàn thiện hạ tầng nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị của nhiều di tích lịch sử quan trọng, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Phấn đấu đưa du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tỷ trọng đóng góp ngân sách tương xứng, Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế từ một số lĩnh vực kém hiệu quả sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ du lịch như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII đã đề ra.

 

Sáu là: Trên cương vị là Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, đại biểu Quốc hội ngành Tòa án; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng trong sạch, vững mạnh, liêm chính, tinh thông nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính - tư pháp theo hướng số hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận với các hoạt động pháp lý khi giải quyết công việc tại Tòa án. 

 

Chỉ đạo giải quyết và xét xử các vụ án công minh, khách quan, nhanh chóng, chính xác với mục đích cao nhất là không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; trên nguyên tắc bảo vệ công lý, lẽ phải, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Kiên quyết xử lý mọi trường hợp cán bộ, công chức tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu hoặc vi phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các ngành Nội chính của tỉnh đề ra các giải pháp hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

 

Đồng thời thông qua các hoạt động tố tụng để tuyên truyền về các Bộ luật, luật mới ban hành nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong nhân dân. Đề xuất với Quốc hội tiếp tục xây dựng, cụ thể hóa các chính sách, đẩy mạnh cải cách tư pháp, trong đó tập trung vào hoạt động của Tòa án với vai trò là trung tâm, đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử với vị trí là nhiệm vụ trọng tâm,

 

Với mong muốn được tiếp tục cống hiến, tham gia vào hoạt động Quốc hội, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đại biểu cử tri để có điều kiện thực hiện những vấn đề mà cử tri quan tâm, mong đợi.

 

5. Bà Lã Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gia Viễn

 

Nếu được cử tri tin tưởng, lựa chọn trở thành người đại biểu Quốc hội với tôi đây là vinh dự, là trường học lớn để học tập, rèn luyện và đóng góp những giá trị tích cực hơn cho xã hội. Tôi xin trình bày trước cử tri về Chương trình hành động của bản thân như sau:

 

- Thứ nhất: Tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm người đại biểu của nhân dân; là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Tham gia các hoạt động của Quốc hội; giữ mối liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với cử tri, các cơ quan đoàn thể ở địa phương; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, phản ánh trung thực những ý kiến, kiến nghị và chịu sự giám sát của cử tri; kịp thời đề xuất, đóng góp để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật.

 

- Thứ hai: Là một cán bộ đang công tác tại cơ quan kiểm tra Đảng, tôi đặc biệt quan tâm đến các quy định, những vấn đề mang tính nguyên tắc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của Đảng; khẳng định kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật sẽ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, dành thời gian đi cơ sở, tham mưu giải quyết kịp thời, khách quan, chính xác, đúng quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần xây dựng ngành kiểm tra Đảng toàn diện, hiệu lực và hiệu quả.

 

- Thứ ba: Cũng như nhiều địa phương khác, bên cạnh những tiềm năng, thế mạnh, những thời cơ để phát triển và bứt phá, Ninh Bình cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết, điều này được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ ra rất cụ thể.

 

Những vấn đề mà cử tri và người dân Ninh Bình quan tâm đó là: tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, tai tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, cải cách thủ tục hành chính, do vậy được sống trong môi trường an toàn hơn, được tiếp cận các dịch vụ tốt hơn về giáo dục, y tế, lao động, việc làm, giảm nghèo, về đảm bảo an sinh xã hội là nhu cầu hoàn toàn chính đáng.

 

Trách nhiệm của tỉnh là khai thác, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Với nhận thức về tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch, thông qua các diễn đàn lớn, tôi mong muốn được quảng bá về hình ảnh, về các sản phẩm du lịch, về mảnh đất và con người của vùng đất cố đô Hoa Lư, góp sức đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của cả nước.

 

- Thứ tư: Là một ứng cử viên nữ, tôi mong muốn được đại diện cho nguyện vọng của phụ nữ tới các diễn đàn của Quốc hội về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, trong phạm vi hiểu biết tôi sẽ cố gắng thực hiện quyền chất vấn, quyền kiến nghị theo Điều 32 và Điều 33 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ, cán bộ nữ và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt.

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

551732

Trực tuyến : 12

Hôm nay : 371

Hôm qua : 593