Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị số 9 (gồm các xã: Khánh Thượng, Mai Sơn, Khánh Thịnh, Yên Phng, Yên Hòa, Yên Thắng, Yên Đồng, Khánh Dương, Yên Hưng))

Thứ ba, 18/05/2021 | Đã xem: 376 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 4/5 tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô xin trân trọng giới thiệu nội dung (trích đăng) chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị số 9.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị số 9

 

1. Ông Lê Văn Kiên, TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

… Tôi rất vui mừng, phấn khởi là người con quê hương Yên Mô được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tín nhiệm, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại huyện Yên Mô - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học gắn với tên tuổi của các danh nhân văn hóa lịch sử: Ninh Tốn, Vũ Phạm Khải, Phạm Thận Duật; tự hào là cái nôi của phong trào cách mạng với chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên gắn với những người con ưu tú của quê hương - đồng chí Tạ Uyên làm Bí thư chi bộ, sau này làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ.

 

Nếu được cử tri và Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin dự kiến Chương trình hành động như sau:

 

- Một là, bản thân, gia đình gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

 

- Hai là, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định đối với đại biểu HĐND. Tập trung trí tuệ nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến và ban hành các nghị quyết, chương trình quan trọng của tỉnh.

 

- Ba là, là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cá nhân tôi nỗ lực đóng góp cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác xây dựng Đảng; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế-xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số mà huyện Yên Mô là đơn vị tiên phong đi đầu. 

 

Tôi tham gia ứng cử tại huyện Yên Mô có thuận lợi là cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong huyện đang chung sức, đồng lòng, tập trung cao độ cho công tác xây dựng nông thôn mới và phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2021; phấn đấu trong nhiệm kỳ có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 20% thôn, xóm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

 

Vì vậy, với trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia và là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình, mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương nhất trí và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra.

 

- Bốn là, MTTQ Việt Nam là mái nhà chung của ngôi nhà đại đoàn kết. Vì vậy, trên cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi cùng với tập thể lãnh đạo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. 

 

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội"; xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời, hướng mạnh về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh tới các cấp có thẩm quyền; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

- Năm là, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và dành nhiều thời gian tiếp xúc, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân; phản ánh trung thực, đầy đủ những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân đến các phiên họp của HĐND tỉnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ và chương trình hoạt động của HĐND tỉnh, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

 

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể cử tri và nhân dân, ủng hộ và bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh để tôi được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình, đưa tiếng nói của Nhân dân huyện Yên Mô đến với HĐND tỉnh. Tôi nguyện sẽ không ngừng nỗ lực, đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mình quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của người "Đại biểu nhân dân".

 

2. Đại tá Đinh Công Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

 

… Trên cương vị Chính ủy - Bộ CHQS tỉnh tôi luôn chủ động, sáng tạo trong công tác, đã cùng cấp ủy, chỉ huy tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang, cùng với toàn dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Nếu được cử tri đơn vị bầu cử số 9, huyện Yên Mô tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể trên một số nội dung sau:

 

Một là: Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ và sự hiểu biết của mình tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề mà Hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra thảo luận. Nhất là những vấn đề quan trọng được các tầng lớp nhân dân quan tâm trong giai đoạn hiện nay như:

 

- Về vấn đề quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tôi sẽ tập trung nghiên cứu tham mưu, đề xuất những giải pháp nhằm:

 

+ Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, chất lượng; nhất là hạ tầng du lịch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả du lịch và dịch vụ. .

 

Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

 

+ Xây dựng nông thôn mới đi đôi với việc phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa với mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao năng suất lao động và thu nhập hộ gia đình.

 

+ Xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách hành chính; quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với từng thủ tục hành chính; thực hiện công khai minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

 

+ Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút tài năng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ; nâng cao chất lượng và vai trò trách nhiệm tiền phong gương mẫu của đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

 

- Các vấn đề về văn hóa - xã hội như: Y tế, giáo dục, sẽ tích cực đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 

- Đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, bản thân sẽ cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biển, biên giới biển của tỉnh; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Để thực hiện tốt vấn đề này tôi xác định cần: + Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng Nghị quyết TW8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

 

+ Thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị; bảo đảm luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời cần thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác tuyển quân, tuyển sinh nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, chú trọng xây dựng dân quân biển, xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. ,

 

+ Đề xuất các giải pháp tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân có chiều sâu, từng bước vững chắc. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng ở địa phương. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, bố trí quốc phòng gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2030 bảo đảm tính lưỡng dụng, sẵn sàng phục vụ quốc phòng an ninh, không để địch lợi dụng phá hoại. 

 

+ Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa lực lượng quân sự và công an theo tinh thần Nghị định 03 của Chính phủ. Xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

+ Chủ động trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn không để xảy ra tình huống bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo.

 

Hai là: Nếu được bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri đơn vị số 9 huyện Yên Mô và cử tri trong tỉnh, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. 

 

Thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng với nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết đó. Khi nhận được khiếu nại tố cáo của nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

 

Ba là: Sẽ cùng với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện chương trình giám sát hàng năm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong hoạt động giám sát kết hợp chặt chẽ giữa giám sát theo chương trình với giám sát thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Bốn là: Tiếp tục học tập phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ năng lực công tác, đạo đức lối sống xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

 

3. Ông Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Tôi rất vui và phấn khởi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp tục giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xin trân trọng báo cáo về quá trình công tác của mình, đồng thời trình bày chương trình công tác của tôi nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với trách nhiệm là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Thành ủy Tam Điệp và từ tháng 12/2020 đến nay tôi được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trong suốt quá trình công tác, dù trên cương vị nào, tôi cũng luôn nỗ lực phấn đấu với mong muốn đóng góp khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mình để xây dựng quê hương Ninh Bình phát triển bền vững, giàu đẹp. Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ; đề cao trách nhiệm cá nhân, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đạt nhiều thành tựu quan trọng. 

 

…Tôi luôn xác định tâm thế của mình nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tôi phải trung thành, chân thực, phải nghe cho hết, suy nghĩ chín chắn, kỹ càng và trao đổi một cách khách quan, đúng mức, có trách nhiệm, đã hứa là phải làm. Tiếp tục tham gia, đóng góp cùng HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, quyền hạn người đại biểu nhân dân và xây dựng chương trình hành động cụ thể như sau:

 

1. Nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, phấn đấu xây dựng Ninh Bình thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Hồng. .

 

2. Tiếp xúc và giữ mối liên hệ thường xuyên, sâu sát để tìm hiểu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là cử tri các xã nơi tôi ứng cử. Trực tiếp xem xét giải quyết hoặc chuyển tải đầy đủ ý kiến và kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh và các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và báo cáo lại cho cử tri.

 

3. Quan tâm, sát sao vấn đề quy hoạch, đền bù, giải tỏa, tái định cư; phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, nhất là việc xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu của huyện Yên Mô nói chung và các xã nơi tôi ứng cử nói riêng. Đặc biệt là các vấn đề tạo môi trường thu hút các dự án đầu tư có giá trị cao trong nông nghiệp, trong du lịch để giải quyết lao động, tăng thu nhập cho nhân dân, đóng góp ngân sách huyện; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông.

 

4. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

5. Với vai trò đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Mô, tôi sẽ cùng với Đảng bộ và chính quyền, nhân dân huyện Yên Mô tập trung nghiên cứu để xây dựng huyện Yên Mô ngày càng giàu đẹp, văn minh; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện hơn. 

 

Tôi đã xác định trong định hướng phát triển chung của tỉnh giai đoạn tới, Yên mô với 16 xã và thị trấn diện tích 14.609,2 ha, dân số là 118.715 người, là huyện có dư địa, có tiềm năng phát triển về du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng, thể thao khám phá chất lượng cao (Yên Thắng, Yên Đồng, Yên Thái, Yên Thành); phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển làng nghề truyền thống, gắn với danh nhân, tạo nên các sản phẩm du lịch văn hóa, các dịch vụ trải nghiệm (Yên Hòa, Yên Nhân, Yên Mỹ, Yên Thành, Yên Hưng, Yên Từ)… 

 

Từ đó, tôi sẽ chỉ đạo, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tập trung hỗ trợ đầu tư các hạ tầng giao thông kết nối vùng tỉnh, nâng cấp hệ thống thủy lợi, hỗ trợ thu hút đầu tư cho huyện để từng bước tận dụng được tiềm năng, lợi thế phát triển của huyện như đã nói ở trên.

 

6. Tập trung dành thời gian nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của người đại biểu nhân dân; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

 

4. Ông Phạm Thế Vinh, Trung tá, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh

 

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Do vậy, nếu được tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể trên một số nội dung sau:

 

Một là: Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ và sự hiểu biết của mình tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề mà Hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra thảo luận. Nhất là những vấn đề quan trọng được các tầng lớp nhân dân quan tâm trong giai đoạn hiện nay:

 

- Về vấn đề quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tôi sẽ tập trung nghiên cứu tham mưu, đề xuất những giải pháp như:

 

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút tài năng; nâng cao chất lượng và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ.

 

- Các vấn đề về văn hóa - xã hội, sẽ tích cực đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh..

 

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, bản thân sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Hậu cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện tốt vấn đề này tôi xác định cần:

 

+ Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các nghị quyết của Đảng, quân đội và địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

+ Tham mưu cho Hội đồng cung cấp Khu vực phòng thủ tỉnh, thường xuyên kiện toàn đầy đủ về số lượng, chất lượng, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động; phối hợp với các sở, ban, ngành khai thác có hiệu quả tiềm lực hậu cần quốc phòng, quân sự địa phương; khảo sát xây dựng căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương; đề xuất xây dựng công trình chiến đấu theo tính lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời bình và thời chiến; bảo đảm tốt mọi mặt trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid -19, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, giữ vững sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tin yêu của quần chúng nhân dân. 

 

 + Đề xuất các giải pháp tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo.

 

Hai là: Nếu được bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh tôi thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri đơn vị bầu cử số 9 huyện Yên Mô và cử tri trong tỉnh, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân tỉnh, về kết quả của các kỳ họp, phổ biến các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng với nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết đó. Khi nhận được khiếu nại tố cáo của nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

 

Ba là: Đối với hoạt động giám sát: Sẽ cùng với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện chương trình giám sát hàng năm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong hoạt động giám sát kết hợp chặt chẽ giữa giám sát theo chương trình với giám sát thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Bốn là: Gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.

 

5. Bà Đinh Thị Hoàng Yến, Phó Chánh văn phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

 

Tôi là một người con của quê hương Yên Mô anh hùng, sinh ra và lớn lên tại xã Yên Phú (nay là Thị trấn Yên Thịnh), hiện công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và đã gắn bó với công tác Mặt trận từ năm 2005 đến nay. Tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HDND, người đại biểu HDND là rất quan trọng. Chính vì vậy, được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lần này đối với bản thân tôi là một vinh dự, nhưng cũng là một thách thức to lớn của người cán bộ, đảng viên. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa với toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

 

Một là, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Hai là, triển khai và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; thực hiện dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

 

Ba là, tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. 

 

Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị và phản biện cũng như tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách, đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 

Bốn là, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác của bản thân, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng đến công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu…, góp phần xây dựng quê hương Yên Mô nói riêng và tỉnh Ninh Bình của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581432

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 225

Hôm qua : 507