Hôm nay, Thứ năm ngày 21/09/2023,

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị số 10 (gồm: thị trấn Yên Thịnh, Yên Từ, Yên Thành, Yên Mỹ, Yên Nhân, Yên Mạc, Yên Thái, Yên Lâm))

Thứ ba, 18/05/2021 | Đã xem: 310 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 4/5 tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô xin trân trọng giới thiệu nội dung (trích đăng) chương trình hành động cúa các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV đơn vị số 10.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị số 10

 

1. Bà Phạm Thị Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Thành

 

… Rất vinh dự cho tôi là một cán bộ nữ trẻ được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này. Đối với tôi, đây là một niềm vinh dự lớn lao, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. 

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 này, tôi xin trình bày Chương trình hành động của mình như sau:

 

Bản thân luôn tích cực học tập, rèn luyện, thường xuyên tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, gương mẫu chấp hành, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

 

Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh qua các kỳ tiếp xúc, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, kịp thời chuyển tải các ý kiến, kiến nghị đó tới các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bám sát tiến trình giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân.

 

Với trách nhiệm là người đứng đầu cấp cơ sở, là cấp gần dân, sát dân nhất, đáp ứng với kỳ vọng của cử tri khi trúng cử, tôi sẽ tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, nhất là về các lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội; làm cơ sở để HĐND tỉnh có những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến cấp cơ sở, đến địa bàn ứng cử; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND, để các Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

 

2. Ông Nguyễn Xuân Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Mô

 

… Bản thân tôi đã trải qua gần 30 năm công tác với nhiều năm giữ chức vụ lãnh đạo trong ngành Kiểm sát nhân dân và lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân mà các cấp, các ngành và toàn thể cử tri đã tin tưởng trao gửi. 

 

Bản thân tôi luôn ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí của người đại biểu HĐND - người đại diện cho quyền lực của nhân dân, người nói lên tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Do đó, nếu vinh dự được cử tri và nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh với Chương trình hành động cụ thể như sau:

 

Một là, tôi sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ toàn diện nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà tổ chức và nhân dân giao cho; đề cao trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Không ngừng rèn luyện nâng cao đạo đức, bản lĩnh chính trị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

 

Hai là, Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; lắng nghe, tiếp thu, phản ánh kịp thời, đầy đủ và trung thực những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; hoặc chỉ đạo giải quyết khi những ý kiến, kiến nghị đó thuộc chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định. Tham gia đầy đủ, trách nhiệm các kỳ họp HĐND tỉnh, tích cực chủ động đóng góp vào các quyết sách, chủ trương của HĐND tỉnh theo thẩm quyền.

 

Ba là, Chủ động, tích cực cùng với tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Yên Mô phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; kịp thời báo cáo HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhân dân về những vấn đề của địa phương đặt ra, mà vấn đề đó không thuộc hoặc vượt quá thẩm quyền giải quyết của huyện.

 

Bốn là: Trên cương vị công tác, với trách nhiệm là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đồng thời là người đại biểu HĐND, tôi xin hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chức trách được giao, cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện những nội dung trọng yếu, có tính đột phá trong nghị quyết của Đảng bộ. Nhất là việc tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

 

3. Ông Đồng Minh Thành, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Yên Thành

 

… Với nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tôi ứng cử với mong muốn được đóng góp một phần trí tuệ, công sức mình, đưa tiếng nói của nhân dân, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở địa phương.

 

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xin hứa, sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ sau đây:

 

Nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

 

Thứ hai, tôi sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, tập trung công sức, trí tuệ, thời gian cùng tập thể HĐND tham gia xây dựng, thẩm định, thẩm tra để tỉnh ban hành các chính sách, văn bản pháp luật minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và có tính khả thi, đi vào cuộc sống, đảm bảo được quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân.

 

Thứ ba, trên cương vị công tác của mình sẽ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân khi đến liên hệ làm việc tại địa bàn.

 

4. Ông Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

 

… HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước  HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

 

Từ nhận thức đó, trong suốt quá trình công tác của bản thân, nhất là trong 2 nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 là đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII và XIV, tôi luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác dân vận, công tác tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên tiếp xúc với cử tri, phối hợp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri; tích cực tham mưu, đề xuất, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ vừa qua.

 

… Được bầu là đại biểu HĐND là niềm vinh dự, song cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng học tập và rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của cử tri và để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. 

 

Nếu được cử tri đơn vị bầu cử số 10 huyện Yên Mô tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, chương trình hành động của tôi sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

Một là, không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo những việc mới, việc khó ở địa phương, lĩnh vực được phân công phụ trách, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu HĐND, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND; có những đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh và của huyện Yên Mô, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu HĐND. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND, nhất là hoạt động giám sát, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; tham mưu, phối hợp chỉ đạo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là các kiến nghị của cử tri ở đơn vị ứng cử.

 

Hai là, với chức trách, nhiệm vụ được giao, bản thân sẽ tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt các nội dung, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh; Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ theo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định và đúng thẩm quyền; Quan tâm chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở. Tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn chủ chốt cấp xã để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ cơ sở. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch và đề án về công tác tổ chức cán bộ, nhất là kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026, Đề án xây dựng đội ngũ  diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo, góp phần đào tạo, rèn luyện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện và của tỉnh.

 

Ba là, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách huyện Yên Mô, tôi sẽ quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra, trong đó mục tiêu trước mắt là tập trung chỉ đạo huyện Yên Mô được công nhận huyện Nông thôn mới trong năm 2021; các xã củng cố vững chắc những tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, nhiều thôn, xóm được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Bốn là, thường xuyên đi cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, nhất là cử tri ở thôn, xóm, khu dân cư để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; Kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp phản ánh những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri tới các cấp, các ngành để xem xét, giải quyết. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát và thực hiện tốt việc tiếp dân theo quy định…

 

 5Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Mô

 

Tôi nhận thấy rằng để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh cần phải kế thừa mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

 

Là người con quê hương Yên Mô, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác quê nhà. Tôi luôn nhận thấy phải cố gắng, nỗ lực hết mình để cống hiến và phục vụ Nhân dân. Tôi mong muốn được trở thành đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 để góp một phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương Yên Mô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Nếu các quý vị tin tưởng tôi trong kỳ bầu cử tới đây, tôi sẽ tập trung vào những công việc sau:

 

1. Tôi sẽ cố gắng học hỏi, nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, đồng thời nâng cao năng lực và nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình để xứng đáng trở thành người đại diện của Nhân dân.

 

2. Tôi sẽ thường xuyên giữ liên lạc với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử, dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát với cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Đồng thời tôi sẽ thảo luận những ý kiến này tại các kỳ họp HĐND tỉnh, cũng như chuyển đến các cơ quan quản lý hữu quan, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tôi sẽ tích cực tham gia các phiên tranh luận tại các cuộc họp HĐND. Tôi sẽ thực hiện đúng chức năng của người đại biểu HĐND, sẽ là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan có thẩm quyền.

 

3. Thường xuyên quan tâm chăm lo đến tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội như người già, trẻ em và phụ nữ để góp phần nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho Nhân dân địa phương, đặc biệt là đối với Nhân dân địa phương đơn vị bầu cử số 10, trong đó có xã Yên Thành và Yên Mỹ.

 

4. Hiện tại tôi đang là báo cáo viên cấp tỉnh, trong thời gian tới tôi sẽ tập trung, phát huy khả năng của mình tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết và các chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, đặc biệt là việc vận động Nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của các cử tri đối với cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

5. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

467597

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 505

Hôm qua : 601