Hôm nay, Thứ ba ngày 27/02/2024,

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 2

Thứ năm, 20/05/2021 | Đã xem: 559 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 4 điểm ( 1 đánh giá )

Thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 4/5 tại các đơn vị bầu cử trong huyện đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô xin trân trọng giới thiệu nội dung (trích đăng) chương trình hành động cúa các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô:

1. Ông Hoàng Văn Cảnh- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa.

 

Nếu được toàn thể cử tri và nhân dân tín nhiệm bầu trở thành người đại biểu Hội đồng nhân dân cũng là người đại diện cho cử tri và nhân dân 2 xã Yên Hòa, Yên Thành tôi xin hứa:

 

Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, tham gia tích cực vào việc giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước; tích cực tham gia đóng góp vào định hướng phát triển kinh tế của các xã đặc thù đồng chiêm trũng như Yên Hòa, Yên Thành; tham gia triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tổ chức triển khai thành công chuyển đổi số trên địa bàn 2 xã hướng đến chính quyền số, xã hội số và kinh tế số, làm sao để nhân dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các hình thức phát triển kinh tế mang lại kết quả thiết thực nhất cho cử tri và nhân dân nơi mình ứng cử.

 

Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết với toàn thê cử tri và nhân dân; tham gia tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định và luôn giành thời gian để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri các vấn đề, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi cùa cử tri và nhân dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ là cây cầu nối hữu hiệu giữa dân và các cấp chính quyền để lắng nghe truyền đạt và tác động giải quyết những thắc mắc khiếu nại chính đáng của nhân dân trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, ƯBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri để các cơ quan nhà nước thực hiện đúng chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

 

Sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù họp với đặc thù của từng vùng kinh tế đối vớ huyện nhà nói chung và đặc thù đối với 2 xã Yên Hòa, Yên Thành nói riêng, tham mưu triển khai các giải pháp để mở rộng ngành nghề, đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế nhằm đưa đời sống vật chất và lẫn tinh thần của nhân dân ngày một phát triển đi lên; tích cực phòng chống tiêu cực góp phần xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là chính quyền của nhân dân.

 

2. Đinh Đức Hải- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Mô.

 

… Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu vào HĐND huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc chú yếu sau:

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

 

Thứ hai, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôi sẽ cố gắng rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt, tập trung nghiên cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND huyện, tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vất có trách nhiệm và hiệu quả tại các kỳ họp, tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND huyện.

 

Thứ ba, đối với địa bàn nơi tôi ứng cử, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, có ke hoạch tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND huyện, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị trong huyện bàn bạc thảo luận, tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được. Tôi sẽ nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến với nghị trường, bảo vệ quyền và lợi ích chinh đáng cho nhân dân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương và trong phạm vi khả năng của minh, tôi sẽ gắng một cách cao nhất để góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng xã nhà nói riêng và quê hương Yên Mô nói chung ngày càng phát triển.

 

Thứ tư, Trên cương vị là cán bộ chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tôi luôn đặt quyết tâm nếu được trúng cử tôi phải trở thành người đại diện xứng đáng của thế hệ trẻ huyện nhà trên các diễn đàn của HĐND huyện. Tôi sẽ đề xuất, kiến nghị HĐND và các cơ quan chức năng xây dựng triển khai các chính sách, chương trình nhằm hỗ trợ cho thanh niên, từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên. Đặc biệt chú trọng vào việc giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên có thể tiếp cận các nguôn vốn vay ưu đãi, tiếp cận về tri thức và nguồn lực để thanh niên có điều kiện khởi nghiệp, lập nghiệp thanh công trên chính quê hương mình. Tổ chức các phong trào tình nguyện về cuộc sống cộng đồng vì an sinh xã hội để tri ân những người có công với cách mạng, những thương bệnh binh, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đăng ký đảm nhận những việc khó, việc mới, xây dựng những công trình, phần việc thanh niên như: vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tình nghĩa, khám phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho những gia đình khó khăn... đế mỗi việc làm của thanh niên là những viên gạch hồng góp phần xây dựng quê hương Yên Thành, Yên Hòa nói riêng và huyện nhà nói chung ngày càng phát triển.

3. Nguyễn Thị Hằng- Là cán bộ Dân số - KHHGĐ xã, Trưởng thôn Đanh Yên Thành.

 

…Nếu cử tri tin tưởng tôi trong kỳ bầu cử tới đây. Tôi sẽ tập trung vào những công việc như sau:

 

Tôi sẽ liên lạc thưòng xuyên với người dân nói chung phụ nữ - nam giới nói riêng để nắm rõ tình hình và lắng nghe các ý kiến nguyện vọng của họ. Tôi sẽ thảo luận các vấn đề này trong các kỳ họp HĐND huyện, cũng như chuyển đến các cơ quan quán lý hữu quan. Tôi sẽ tích cực tham gia các phiên tranh luận tại HĐND huyện. Tôi sẽ gặp gỡ cử tri trước và sau mỗi  kỳ họp của HĐND huyện để năm bắt những ý kiến cũng như phản hồi lại thông tin lại cho cử tri.

 

Tôi đặc biệt quan tâm tới vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em đang tác động tiêu cực tới cộng đồng của chúng ta. Nếu ch tập trung vào phát triển kinh tế mà không quan tâm tới nhừng vấn đề xã hội như bạo lực, xâm hại thì sự phát triển ấy không bền vừng. Thực tế bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em là tội ác. Mặc dù pháp luật quốc tế, quốc gia đã có hành động nghiêm cấm các hành vi bạo lực, xâm hại nhưng trên thực tế vần nhức nhối, gây bao hệ lụy cho gia đình và xã hội, làm băng hoại truyền thống văn hóa. xâm phạm quyền con người, quyền tr em.

 

Tình trạng trẻ em thích chới game trên máy điện thoại, máy vi tính chơi có thể quên ăn, quên ngủ, quên học hành, lười lao động, lười học tập. Vấn đề này tôi sẽ quan tâm nhiều hơn để cùng với các cấp, các ngành khắc phục được tình trạng đó.

 

Tôi cùng rất quan tâm tới vấn đề môi trường rác thải nhựa, rác thải vô cơ rất nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường của chúng ta nói chung, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, dịch bệnh xảy ra. Tôi sẽ quan tâm nhiều hơn thực trạng đó đ bảo vệ môi trường.

4. Bà Bùi Thị Thu Hiền- Thường vụ HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mô.

 

Được ứng cử vào Hội đồng nhân dân huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 02 gồm 2 xã Yên Hòa và Yên Thành. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự lớn và trách nhiệm nặng nề nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

 

…Nếu được bà con cử tri của 2 xã tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác sau đây:

 

Một là: Phát huy kinh nghiệm, sở trường, năng lực, kiến thức chuyên môn, tôi sẽ tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng và ban hành các chính sách, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu. Đấy mạnh phát triển kinh tế, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, làm thế nào đế mở rộng diện tích lúa có chất lượng và năng suất cao, kết họp trồng nhừng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, đặc biệt quan tâm xây dựng, mở rộng các dự án phát triểnsản phấm có chất lượng và thương hiệu như: rau cần, rau rút, chạch sụn, cá giông, gồm Bô Bát, Khoai lang thôn 83 vươn xa hơn nữa ra thị trường; đảm bảo tốt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung đến chuyến đổi số, quan tâm thực hiện các chính sách xã hội; chính sách tôn giáo; công tác giám nghèo, An sinh xã hội...Góp phần xây dựng quê hương Yên Hòa, Yên Thành tiếp tục phát triển trở thành những miền quê giàu đẹp, văn minh.Đồng thời nghiên cứu, tham gia đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục đôi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp của hội đồng nhân dân, hoạt động giám sát và việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

 

Hai là: Tiếp tục học tập nâng cao trình độ, kiến thức đế đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao và yêu cầu của người đại biêu dân cử. Không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức,lối sống; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhùng, lãng phí, quan liêuvà các hành vi vi phạm pháp luật. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và gắn bó mật thiết với nhân dân.

 

Ba là: Từ kinh nghiệm rút ra trong các quá trình công tác trên các cương vị lãnh đạo khác nhau và hiện nay thực hiện chức trách nhiệm vụ của một cán bộ đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tôi thường xuyên học tập, nghiên cứu vừa tham mưu cho cấp ủy, vừa triển khai thực hiện các chủ trương nhằm đây mạnh công tác dân vận, công tác mặt trận, không ngừng đôi mới nâng cao năng lực, hiệu quả công tác dân vận, đưa công tác dân vận đi trước một bước nhằm làm cho dân hiếu, dân tin và dân ủng hộ. Thường xuyên duy trì và tố chức thực hiện sâu rộng phong trào thi đua dân vận khéo, nhân rộng những mô hình điển hình, cách làm hay có hiệu quả để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

 

Coi trọng và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận tố quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở. Thông qua các hoạt động giám sát; đi cơ sở, tiếp xúc cử tri;tôi sẽ có cơ hội và điều kiện được lắng nghe, thu thập, tập họp và xử lý các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Trong phạm vi thẩm quyền, đề xuất, kiến nghị Hội đồng nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị chức năngcó liên quan về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị.

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong công tác của tôi là: Thường xuyên chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc quyền làm công tác dân vận và công tác mặt trận trong sạch vừng mạnh. Đồng thời tham mưu cho cấp ũy các cấp lãnh đạo và chỉ đạo các tô chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên thực hiện tốt công tác dân vận và công tác mặt trận. Đặc biệt là trong các cơ quan đơn vị công quyên đê đưa vị thê của người dân theo quan điểm chỉ đạo của Bác Hồ đó là “Dân làm gốc”, “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; “dề mười lần không dân cùng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

 

5. Trần Thị Quyên- Trạm y tế xà Yên Thành, huyện Yên Mô

 

… Nếu được cử tri và nhân dân tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021 2026, tôi xin hứa trước cử tri:

1. Thực hiện tôt trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của người đại biểu HĐND, luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến nguyện vọng kiến nghị của cử tri và nhân dân trong huyện nói chung, cử tri và nhân dân xã Yên Hòa, xã Yên Thành nói riêng báo cáo phản ánh trung thực với HĐND huyện và các cơ quan nhà nước thảo luận, xem xét quyết định theo thấm quyền.

2. Thường xuyên liên hệ mật thiết với cử tri và nhân dân trong huyện, đề xuất và giải quyết các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, các buổi tiêp xúc cử tri, đóng góp ý kiến thảo luận để xây dựng chương trình, nghị qưyết cúa HĐND và báo cáo với cử tri về kết qua các kỳ họp, tuyên truyên phô biên chương trình, nghị quyẻt cua HĐND đên cư tri và nhân dân nắm được và thực hiện.

3. Thường xuyên học tập nghiên cứu các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước để nâng cao trình độ, kỹ năng công tác, tham mưu đề xuất các cấp chính quyền đê có giải pháp phù hợp với khả năng của nhân dân.

4. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân, gia đình và người thân gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ chương, đường lối của Đảng, Pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương. Không tham ô lãng phí và kiên quyết chống tham nhũng bảo vệ các quyền lợi của nhân dân và người bệnh.

5. Cùng với cán bộ y tê tuyến cơ sơ luôn cố gắng hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoe ban đầu cho nhân dân, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đê hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Ban thân không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao phâm chất , đạo đức của người cán bộ đảng viên, luôn đoàn kết với đồng nghiệp, với nhân dân và người bệnh, để thi đua công tác tốt, lao động tốt, xây dựng quê hương Yên Mô ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

 

6. Bà Nguyễn Thị Vân Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Mô

 

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì đại biểu HĐND là do cử tri địa của phương bầu ra. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của một người đại biểu được nhân dân giao phó, hoàn thành các nhiệm vụ trong lĩnh vực mình đang đảm nhiệm, cụ thế như sau:

- Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, phản ánh với các cấp, các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các cử tri đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Là đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp, các ngành đề ra những giải pháp quyết liệt hơn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Với cương vị công tác của mình, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước, đem lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, để nhân dân yên tâm sản xuất - kinh doanh, sống trong một môi trường yên bình, hạnh phúc.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nhằm nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND huyện tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, thanh niên thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng cử tri đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

- Tham mưu với cấp có thẩm quyền mở các lóp tập huấn cho đoàn viên thanh niên về kỹ năng khởi nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để giảm ngày công lao động, tăng hiệu quả kinh tế làm giàu trên chính quê hương mình. Tổ chức tìm kiếm , phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp khả thi. Tạo nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách với lãi xuất ưu đãi để đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế. Cải thiện môi trường làng nghề, xây dựng và phát triển công nghiệp theo hướng bền vững.

 

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là làm cho đời sống của cử tri được nâng lên, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới, giàu mạnh.

 

7. Bà Vũ Thị Vui- Y tá thôn Giang Khương, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

 

Nếu được cử tri tín nhiệm tin tưởng lựa chọn tôi là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi sẽ nỗ lực làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Thứ nhất: Phát huy tốt khả năng, kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ cuộc sống thực tế của người người dân. Lắng nghe và tống hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu chính đáng mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm, Xây dựng hệ thống sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

 

Thứ 2: Không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền các hành vi vi phạm pháp luật các quy định của địa phương. Cùng với các ban ngành đoàn thể đại đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu lực, hiệu quả thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

 

Thứ 3: Để làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ của một hội đồng viên đối với cử tri và nhân dân những người đã tin tưởng, tín nhiệm tôi. Tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất không ngừng nghiên cứu học tập đê nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác mới, gương mẫu vận động gia đình, người thân và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật các quy định của địa phương.

 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

550935

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 167

Hôm qua : 557