Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thứ sáu, 17/12/2021 | Đã xem: 490 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 17/12/2021, Kỳ họp thứ 4- HĐND huyện khóa XIV bước vào ngày làm việc thứ 2 để tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Dự bế mạc kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  đồng chí Đặng Thái Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí TVHU, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện qua các thời kỳ và các vị đại biểu HĐND huyện.

Ảnh: Quang cảnh phiên bế mạc

 

Chương trình ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp được bố trí khoa học, hợp lý, có sự đổi mới trong việc điều hành của Chủ tọa kỳ họp. Tại các tổ thảo luận, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, phân tích kỹ nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND huyện trình tại kỳ họp. Hầu hết các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo đề cập.

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã chia làm 3 tổ thảo luận , có 19 ý kiến phát biểu, các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung để tổ chức kỳ họp, đa số đều nhất trí với các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng. Bên cạnh đó các đại biểu cũng nêu rõ quan điểm đối với từng báo cáo, tờ trình và nghị quyết cụ thể như sau:

 

Đối với các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện: Các đại biểu đã cơ bản nhất trí với những kết quả đã triển khai thực hiện trong năm 2021. Hoạt động của Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND đã bám sát vào chương trình công tác để triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ; công tác  tổ  chức các kỳ họp, giám sát, khảo sát và đôn đốc giải quyết các ý kiến ngày càng có chiều sâu và hiệu quả. Về các tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được các đại biểu thảo luận bổ sung thêm làm rõ một số lĩnh vực như:  Đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng NTM; nâng mức hỗ trợ xây mới nhà văn hóa thôn xóm, tổ dân phố; cần hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các mô hình, dự án trong danh mục…

 

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri các xã đề nghị 5 ý kiến đó là:

 

Thực hiện Thông báo số 911-TB/TU ngày 14/3/2018 của BTV Tỉnh ủy Ninh Bình về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế; Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 12/4/2018 của BTV Huyện ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế  đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn; thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn đã tổ chức, sắp xếp bố trí chi hội trưởng phụ nữ kiêm y tế thôn (xóm) và đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa đươc chi trả phụ cấp. Vậy hướng giải quyết trong thời gian tới như thế nào.

 

Đối với dự án xây dựng kênh Đồng Mo- xã Yên Mạc và xã Yên Lâm đã triển khai từ năm 2013 qua nhiều giai đoạn. Đến nay đang thực hiện thi công giai đoạn 3, Sau khi hoàn thành song giai đoạn 2 đưa vào sử dụng, cử tri đã nhiều lần ý kiến về việc mỗi khi mưa lớn lưu lượng nước thoát chậm, gây tràn và ngập nước khu vực Hồng Phong, xã Yên Mạc. Đề nghị UBND huyện cho biết nguyên nhân tại sao và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

Tiếp đó, kỳ họp đã được nghe đồng chí Đặng Thái Sơn-  Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu quan tâm như: Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh đến cải cách hành chính, chuyển đổi số… Các ý kiến Chủ tịch UBND huyện giải trình làm rõ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn sớm có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 

Cũng tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã thông qua nhiều nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục ở một số trường trên địa bàn huyện; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND huyện; Nghị quyết về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 09 ngày 21/12/2015 và Nghị quyết số 13 ngày 24/12/2013 của UBND huyện về chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp cấy lúa; Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Yên Mô năm 2022…

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan tư pháp; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

 

HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/13 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021; HĐND huyện đã thảo luận và đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND huyện, của các cấp, các ngành trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời hoan nghênh các ý kiến đóng góp quý báu, thiết thực mà cử tri và nhân dân trong huyện đã gửi đến kỳ họp, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

 

Tại kỳ họp, sau khi xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện. HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết liên quan tới các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, HĐND huyện đề nghị UBND huyện các cấp, các ngành tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022. Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc giám sát theo chương trình kế hoạch đã đề ra, tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát và cam kết giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động cử tri và nhân dân trong huyện tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022.

 

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và  kết thúc thành công tốt đẹp.

 

Thu Hương- Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552211

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 171

Hôm qua : 679