Hôm nay, Thứ hai ngày 08/08/2022,

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL– UBTVQH ngày 05/4/2007 về việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường thị trấn tại xã Yên Lâm và xã Yên Từ

Thứ tư, 15/09/2021 | Đã xem: 210 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn là văn bản pháp lý quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Trong những năm qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở trên địa bàn huyện đã và đang đem lại những kết quả quan trọng trong việc xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

 

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH- GGSBPC, ngày 4/8/2021 về thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL- UBTVQH ngày 05/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường thị trấn trên địa bàn, Ban pháp chế HĐND huyện đã thành lập đoàn giám sát gồm có: Đồng chí Trần Văn Hưng- TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng đoàn; Đồng chí Mai Đức Triệu- Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Ban giám sát huyện cùng các đại biểu mời tham gia đoàn giám sát.

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc tại xã Yên Từ

Từ ngày 8/9/2021 đến ngày 10/9/2021 đoàn tiến hành giám sát tại 04 thôn, xóm (thôn Nhân Phẩm, thôn Đông Đoài, xóm Cầu, xóm Tây Quảng Từ) và 02 xã: Yên Từ, Yên Lâm. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: Các xã đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở khi có biến động; thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Công khai cho nhân dân biết, quyết định và giám sát các dự án, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, phương án và dự toán, quyết toán ngân sách xã; các quy định về thủ tục hành chính; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu, chính sách an sinh xã hội, chương trình vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo (theo đúng quy định tại Điều 5 của Pháp lệnh số 34)... Tổ chức họp nhân dân để phát huy được quyền làm chủ trong việc bàn, quyết định các công việc của thôn, xóm phù hợp với quy định của pháp luật. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch từ khâu tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả cho tổ chức, công dân… Kết quả: Qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở, nhân dân đã tham gia xây dựng chính quyền bằng việc bỏ phiếu tín nhiệm của cử tri; tham gia lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào HĐND các cấp; tự nguyện tham gia hiến đất để làm đường giao thông, các công trình phúc lợi; tự nguyện đóng góp xây dựng nhà văn hóa, hệ thống chiếu sáng công cộng, lắp đặt hệ thống camera an ninh, quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ ủng hộ phòng, chống dịch covid-19, quỹ trồng cây xanh… với những kết quả đó đã khảng định được những việc“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

 

Tuy nhiên, qua kiểm tra giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở cũng còn còn một số tồn tại như: Việc niêm yết công khai một số nội dung theo quy định ở thôn, xóm chưa được thực hiện đầy đủ, việc phiếu lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo, chương trình, kế hoạch của cấp trên cũng còn hạn chế.

 

Để  khắc phục những tồn tại nêu trên, đoàn giám sát đã đề nghị xã Yên Lâm, xã Yên Từ tăng cường trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của đại biểu dân cử trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; các cuộc vận động… đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 

Qua công tác giám sát của HĐND huyện tại 02 xã và 4 thôn, xóm việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã và đang đưa các chủ trương của của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào trong thực tiễn đời sống của nhân dân, tạo niềm tin trong nhân dân ngày càng phát huy vai trò "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" đặc biệt là dân hưởng thụ./.

 

Nguyễn Quyết Tiến- Phòng Tư pháp huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

320033

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 786

Hôm qua : 206