Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH HUYỆN YÊN MÔ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ 3 NĂM 2021, NHIỆM VỤ QUÝ 4 NĂM 2021

Thứ tư, 20/10/2021 | Đã xem: 555 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 19/10, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Yên Mô tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

 

Dự hội nghị có lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo NHCSXH huyện; thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

9 tháng đầu năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát kế hoạch đề ra, triển khai hiệu quả công tác giám sát tình hình hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở; các chỉ tiêu quan trọng đều hoàn thành kế hoạch được giao và kế hoạch đề ra. Tổng nguồn vốn tính đến 30/9/2021 đạt 427.850 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch, tăng 13.205 triệu đồng (+3,2%) so với đầu năm. Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 104.653 triệu đồng, với 3.269 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Trong đó có 01 trường hợp là người chấp hành xong hình phát tù được vay vốn Giải quyết việc làm với số tiền là 53 triệu đồng để thực hiện sản xuất, kinh doanh đá mỹ nghệ.

 

Nguồn vốn vay giải ngân đã đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; giúp cho hơn 500 hộ nghèo, hộ cận nghèo và  hộ mới thoát nghèo vay vốn đầu tư vào sản xuất; giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động; giúp hơn 100 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng 2.197 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…. góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đặc biệt trong quý 3/2021 NHCSXH đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan triển khai bài bản, kịp thời chương trình cho vay người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, quyết liệt xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ bỏ đi khỏi nơi cư trú; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót, tồn tại ở cơ sở.

 

Trên cơ sở ý kiến tham luận của các thành viên Ban đại diện HĐQT, phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí An Đôn Nghĩa- Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của NHCSXH huyện thời gian qua. Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế- xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19, ngân hàng vẫn làm tốt công tác huy động nguồn vốn để cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn các đối tượng trên địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối  năm 2021 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghịBan đại diện HĐQT NHCSXH huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

- Chỉ đạo triển khai đầy đủ kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của hội đồng quản trị, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và các văn bản chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, của NHCSXH tỉnh. Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban đại diện khi có sự thay đổi về nhân sự.

 

- Tiếp tục tham mưuUBND huyện thực hiện tốt chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trọng tâm là tham mưu UBND huyện bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19.

 

- Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 kịp thời, có hiệu quả.

 

- Tham mưu UBND huyện triển khai kịp thời có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi mới trên địa bàn: Cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù theo Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ; cho vay người lao động trong gia đình người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí theo Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ; cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ; quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2021 của Hội đồng quản trị NHCSXH.

 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí điểm giao dịch của NHCSXH tại UBND các xã, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tiết giảm chi phí đi lại, thực hiện quy chế dân chủ, công khai và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương và của cả xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách.

 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt việc tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách. Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân, tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm tạo lập nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trong đó, cán bộ công chức, viên chức là người tiên phong trong việc tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” để tạo sức lan tỏa đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn./.

 

Ngân hàng CSXH huyện

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552187

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 147

Hôm qua : 679