Hôm nay, Thứ ba ngày 09/08/2022,

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH HUYỆN YÊN MÔ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ 2, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ 3 NĂM 2021

Thứ năm, 15/07/2021 | Đã xem: 205 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 14/7, Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Mô tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Đồng chí An Đôn Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện chủ trì.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của huyện. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện Yên Mô đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, các cơ quan, ban ngành đoàn thể thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách, góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Công tác cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch, các đối tượng vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích. Trong 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ trên địa bàn gần432 tỷ đồng, đạt  99,4%  KH, cho trên 11.511 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Trong đó, mức tăng trưởng dư nợ tập trung vào các chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay giải quyết việc làm.

Đồng chí An Đôn Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND huyện-

Trưởng Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện chủ trì.

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định. 16/17 xã, thị trấn có điểm đánh giá chất lượng tín dụng chính sách xếp loại tốt, 1 xã xếp loại khá (xã Yên Thái). Điểm đánh giá chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Yên Mô xếp loại tốt 6/6 tháng.

 

Nợ quá hạn đến 30/6/2021 là: 454 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,11%, tăng 66 triệu đồng so với đầu năm.

 

Trên địa bàn huyện có 07 xã không có nợ quá hạn, giảm 01 xã so với thời điểm 31/12/2020: Yên Thái, Yên Từ, Yên Phong, Yên Mạc, Khánh Thịnh, Khánh Dương và Yên Hưng

 

Đối với xã Yên Hòa triển khai phương án củng cố theo chỉ đạo của Trưởng Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn xếp loại tốt, tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,19%.

 

Hoạt động ủy thác trong 6 tháng đầu năm 2021 các cấp tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện khá tốt các nội dung được ủy thác, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của các Tổ Tiết kiệm&Vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Trên địa  bàn huyện hiện có 341 tổ Tiết kiệm&Vay vốn,  Trong đó: xếp loại tốt 315 tổ, chiếm 92,4 %, giảm 13 tổ so với đầu năm; xếp loại khá 16 tổ, chiếm 4,7 %, tăng 4 tổ so với đầu năm; xếp loại trung bình 8 tổ, chiếm 2,3% tăng 4 tổ so với đầu năm, 2 tổ xếp loại yếu kém, chiếm  0,6%.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ Quý III và cả năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

- Chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban đại diện HĐQT  ngân hàng CSXH tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Việt Nam, của Ngân hàng CSXH tỉnh. Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban đại diện khi có sự thay đổi về nhân sự.

 

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện thực hiện tốt chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai Kết luận số 06- KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trọng tâm là tham mưu UBND huyện bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương sang Ngân hàng CSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19.

 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí Điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH tại UBND các xã, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tiết giảm chi phí đi lại, thực hiện quy chế dân chủ, công khai và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương và của cả xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách.

 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022 theo Văn bản số 5475/NHCS-KHNV ngày 16/6/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH.

 

- Tham mưu Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện triển khai Nghị quyết số 68/NQ- CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 kịp thời, có hiệu quả.

 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt việc tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách. Tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân, tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm tạo lập nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trong đó, cán bộ công chức, viên chức là người tiên phong trong việc tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” để tạo sức lan tỏa đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

 

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH Việt Nam cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện Yên Mô năm 2020./.

 

 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Mô

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

320252

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 210

Hôm qua : 795