Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị

Thứ sáu, 24/05/2019 | Đã xem: 152 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 23/5/2019, Huyện ủy tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Vinh – Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Xuân Đang – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Thị Thúy ngần – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đinh Văn Hậu - Phó bí thư TTHU - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Trọng Luận - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện; đại diện các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị

Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Mô đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp; nhất là việc cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ngay, thực hiện thường xuyên và theo lộ trình. Việc tiếp thu, triển khai và thực hiện Nghị quyết đã được các chi bộ, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết kịp thời, đúng kế hoạch; cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản của Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi chức trách nhiệm vụ của người có chức, có quyền, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị bằng các quy chế, quy định, chế tài cụ thể, có sự giám sát của quần chúng nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo thẩm quyền. Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc xóa chi bộ ghép, khắc phục tình trạng thôn, xóm trắng chi bộ và thành lập 01 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Từ năm 2017 và năm 2018 đã khen thưởng, biểu dương định kỳ 24 tập thể và 52 đảng viên tiêu biểu có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền.  

Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã góp phần đem lại niềm tin của cán bộ, đảng viên về sự quyết tâm của Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong 3 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 11 tập thể và 03 cá nhân. Qua kiểm điểm, các tập thể và cá nhân đã nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, tồn tại, vi phạm của tập thể và các nhân đối với vụ việc được Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm; đồng thời sâu sắc rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp, hành động khắc phục những khuyết điểm, tồn tại.

Tiếp đó, hội nghị cũng đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Trong đó nêu rõ: sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã có bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các chuyên đề của Trung ương và chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy, các chỉ thị, nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của địa phương; qua đó đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao phẩm chất đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, thái độ giao tiếp, ứng xử hòa nhã, xử lý công việc nhanh, hiệu quả; không gây phiền hà, sách nhiễu, giải quyết kịp thời những vấn đề nẩy sinh, đảm bảo ổn định tình hình, không để xẩy ra điểm nóng trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nội dung tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đảm bảo việc tuyên dương đúng người, đúng việc, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Đinh Văn Hậu – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Đinh Văn Hậu – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong 3 năm qua và yêu cầu các cấp ủy, thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung đó là: tiếp tục quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 với các Chỉ thị, Nghị quyết khác của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước; tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc chủ đề công tác năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục triển khai thực hiện việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; nâng cao chất lượng trong công tác phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc công tác, kiểm tra, giám sát hàng năm; tuyên truyền cách làm mới, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong huyện tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện việc xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Duy trì phát huy các mô hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả.

Nhân dịp này, 19 tập thể và 26 cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh trao thưởng tại hội nghị:

Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin