Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách huyện Yên Mô năm 2018

Thứ sáu, 18/01/2019 | Đã xem: 115 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 17/01/2019, Ban đại diện Hội đồng  quản trị Ngân hàng chính sách huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Nguyên – Phó Giám đốc ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Bình, đồng chí Vũ Trọng Thứ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao năng lực hoạt động của tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về xuất khẩu lao động.

Phòng giao dịch đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên chủ động trong công tác tham mưu; phối hợp với hội nhận ủy thác huyện; cấp ủy, chính quyền địa phương; các ngành liên quan tập trung giải ngân nguồn vốn mới và nguồn vốn thu hồi; các hoạt động của đơn vị được triển khai đảm bảo đúng quy định. Sự quan tâm vào cuộc thường xuyên, kịp thời hơn; chất lượng hoạt động ủy thác được nâng lên. Mạng lưới giao dịch tại 17/17 xã, thị trấn phát huy hiệu quả, chất lượng hoạt động của 64 tổ TK&VV đều đáp ứng tốt yêu cầu. Trong năm đã kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay giải quyết việc làm, vay xuất khẩu lao động… Triển khai tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng, tiếp tục huy động có hiệu quả nguồn vốn tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch. Chất lượng tín dụng đảm bảo, nợ quá hạn được kiểm soát ở mức thấp; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, các hoạt động khác được duy trì nề nếp. Vốn vay đã giúp hàng nghìn hộ nghèo, các đối tượng chính sách tại địa phương phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Vũ Trọng Thứ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện yêu cầu trong thời gian tới Phòng giao dịch cần thường xuyên rà soát, đối chiếu các nguồn vốn, đối tượng cho vay, chủ động tham mưu xử lý tốt các khoản nợ; giải ngân kịp thời nguồn vốn cho vay, tránh tình trạng người dân phải sử dụng nguồn tín dụng đen. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, công tác an toàn tại các điểm giao dịch và tăng cường huy động nguồn vốn địa phương để tạo điều kiện cho nhiều đối tượng đủ điều kiện được vay vốn phát triển kinh tế./.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

        

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin