Hôm nay, Thứ năm ngày 25/02/2021,

Xã Yên Phong

Xã Yên Phong

 - Diện tích: 7,56 km²

- Dân số: 8.809 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Khánh Ninh, Yên Khánh

Phía nam giáp xã Yên Từ

Phía tây giáp xã Yên Phú

Phía bắc giáp xã Yên Thịnh