Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Đảng bộ xã Yên Thành đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 22/04/2019 | Đã xem: 101 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Yên Thành đã triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Để hiểu rõ hơn về việc triển khai thực hiện ở Đảng bộ xã Yên Thành , phóng viên chúng tôi  đã có cuộc  trao đổi với đồng  chí Lương Quang Học - Phó bí thư Đảng bộ. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Đ/c Lương Quang Học - Phó bí thư Đảng bộ xã Yên Thành

1. Phóng viên: Thưa đồng chí, Có thể nói sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị thì nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Vậy đồng chí có thể cho biết những chuyển biến rõ nét nhất đối với Đảng bộ Yên thành  là gì?

Đồng chí Lương Quang Học: Đảng bộ xã Yên Thành hiện nay có 353 đảng viên  sinh hoạt ở 19 chi bộ. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Yên Thành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản. Việc học tập, quán triệt các nội dung Chỉ thị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên có hiệu quả trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, không chỉ giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được nội dung của tinh thần mà còn đề ra những giải pháp quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

2. Phóng viên: Vâng, từ những nhận thức như thế thì đối với Đảng bộ xã đã thực hiện và đạt được những bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hộ như thế nào?  

Đồng chí Lương Quang Học: Qua việc học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã đã thực hiện và đạt được những bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế xã hội đó là: kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế được tăng cường; công tác xây dựng NTM  được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Cụ thể: nông, lâm thủy sản đạt 48%; công nghiệp, TTCN, dịch vụ đạt 52%. Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi được trên 62,7 ha, trong đó diện tích lúa – cá trên 46ha, diện tích chuối – cá 7,6ha, diện tích ao nổi 8,2 ha. Giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt trên 105 triệu đồng. Thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng /người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6%. Đặc biệt, trong việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, Yên Thành đã đạt được 17/19 tiêu chí, xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và về đích nông thôn mới vào tháng 8/2019. 

3. Phóng viên: Có thể khẳng định tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị trên địa bàn đã đạt được những kết quả nhất định. Vậy trong thời gian tới, để tiếp tục đi sâu vào thực tế cuộc sống, Đảng bộ sẽ tập trung vào những việc gì để cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?  

Đồng chí Lương Quang Học: Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, tạo động lực cho Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Đảng bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tổ chức thực hiện chủ đề năm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Duy trì chất lượng sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân  tiêu biểu  trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ chí Minh điển hình như chi bộ Thượng phường; chi bộ xóm tiên.... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình trong thực hiện Chỉ thị. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phóng viênVâng xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trao đổi này!

Thực hiện: Thu Hương – Đài Truyền thanh huyện.

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin