Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/03/2023,

Yên Mô: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 04/07/2020 | Đã xem: 396 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

   Mai Cao Vị

                              HUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,

                            Giám đốc trung tâm Chính trị huyện

 

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương trong toàn huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, xác định các khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị xây dựng và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Các chuyên đề, chủ đề công tác hàng năm được triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung, thời gian theo kế hoạch; nhiều đơn vị đã chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách của địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện.

 

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện đã có bước chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Các tầng lớp nhân dân trong huyện đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất; góp công, góp của, hiến đất trong phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mô hình 4 vụ/năm; sản xuất rau, quả theo quy trình Vietgap ứng dụng công nghệ cao ở xã Yên Thái, sau đó được nhân rộng ra một số xã khác trong huyện; mô hình trang trại tổng hợp, ao nổi, chuối – cá, nuôi thỏ thương phẩm ở Yên Từ, Yên Đồng, Yên Thành, Yên Thái, Yên Thắng, Yên Hòa, Khánh Dương, Yên Mạc... Phong trào “Thi đua lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả”, “Tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm” trong các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất… Đến nay, toàn huyện có 14/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10 xã so với năm 2015; Yên Từ là 1 trong 3 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Mô hình sản xuất 4 vụ/năm ở xã Yên Thái.

 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện tốt mô hình “Một cửa điện tử” nhằm tạo bứt phá mới trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, nhanh, gọn các giao dịch của nhân dân, doanh nghiệp với 14 lĩnh vực, 253 thủ tục thuộc cấp huyện và trên 100 thủ tục cấp xã được thực hiện tích hợp và niêm yết trên cổng thông tin điện tử của huyện. 100% Ban Công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội thôn, xóm, tổ dân phố đã xây dựng kế hoạch phân công các tổ chức thành viên trực tiếp giám sát các đồng chí cấp ủy chi bộ, trưởng, phó thôn, xóm, tổ dân phố. Ngành Y tế huyện làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đảng bộ xã Yên Thắng, Yên Từ, Chi bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường phát động và đạt kết quả tích cực trong việc chấp hành nghiêm túc quy chế cơ quan, đơn vị, làm việc đúng giờ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tiết kiệm vật tư, văn phòng phẩm, điện, nước sinh hoạt cơ quan, xây dựng nông thôn mới; tổ dân phố Trung Hậu, Thị trấn Yên Thịnh thực hiện tốt Phong trào “Xây dựng đô thị văn minh”; gia đình các cựu chiến binh Nguyễn Văn Hấc, Vũ Đức Long, Nguyễn Văn Tớp, Nguyễn Văn Cẩn ở xã Yên Thắng, mỗi gia đình hiến khoảng 720m² đất để làm đường giao thông, xây dựng Nhà Văn hóa; gia đình cựu chiến binh Đỗ Ngọc Ánh thôn Dân Chủ xã Yên Từ ủng hộ trên 60 triệu đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; ông Phạm Thúc Kinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Đồng năng động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực như: Đảng bộ xã Yên Từ, Yên Hòa, Yên Thành, Đảng bộ Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế, Chi bộ Thổ Hoàng (Xã Yên Hòa), Chi bộ Đông Thôn, Quang Trung (xã Yên Thái), Chi bộ Trường THPT Yên Mô A, Trường THPT Yên Mô B, Trường Mầm non Yên Thắng, THCS Yên Phú; bà Nguyễn Thị Oanh, Chi hội trưởng Phụ nữ xóm 2 Đông Thôn, Yên Thái; ông Bùi Đức Khá, chủ tịch Hội CCB xã Yên Thắng; trường THPT Yên Mô B có em Phạm Vũ Ngọc Mùi đạt giải Nhì quý cuộc thi đường lên đỉnh Olympia (năm 2020), em Nguyễn Thị Bích Đào đạt giải Ba Quốc gia môn Lịch sử (năm học 2019-2020)...

 

Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã có159 tập thể, 352 cá nhân được khen thưởng cấp xã; 42 tập thể, 63 cá nhân được khen thưởng cấp huyện; 03 tập thể và 06 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh vì có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 03 tập thể, 05 cá nhân được lựa chọn triển lãm tư liệu tại Trung ương. Việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại buổi sinh hoạt đã đi vào nền nếp. Đến nay, toàn huyện đã có 138 lượt tập thể và 560 lượt cá nhân được tuyên dương trong các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng.

 

Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, nhất là tập trung thực hiện tốt các chương trình đột phá, công trình trọng điểm. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396982

Trực tuyến : 21

Hôm nay : 78

Hôm qua : 396