Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH số 437/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 437/QĐ-UBND

Thủ tục hành chính (kèm QĐ 437)

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395216

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 219

Hôm qua : 181