Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH số 404/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể Thao thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 404/QĐ-UBND 

Thủ tục cấp tỉnh (kèm QĐ 404)

Thủ tục cấp huyện (kèm QĐ 404)

Thủ tục cấp xã (kèm QĐ 404)

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395200

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 203

Hôm qua : 181