Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 26/QĐ-UBND

Danh mục TTHC

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395218

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 221

Hôm qua : 181