Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH số 245/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 245/QĐ-UBND

Nội dung 1 kèm QĐ245

Nội dung 2 kèm QĐ245

Phụ lục kèm QĐ245

 

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395206

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 209

Hôm qua : 181