Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH số 717/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 717/QĐ-UBND

Danh mục TTHC mức độ 3

Danh mục TTHC mức độ 4

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395201

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 204

Hôm qua : 181