Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

QUYẾT ĐỊNH số 338/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 338/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581428

Trực tuyến : 11

Hôm nay : 221

Hôm qua : 507