Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Phụ lục kèm 1

Phụ lục kèm 2

Thủ tục khác

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395212

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 215

Hôm qua : 181