Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH số 699/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 699/QĐ-UBND

Quy trình TTHC (kèm QĐ 699)

Danh mục cấp huyện (kèm QĐ 699)

Danh mục cấp xã(kèm QĐ 699)

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395217

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 220

Hôm qua : 181