Hôm nay, Thứ tư ngày 22/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động viên chức (ban hành tháng 8/2021)

Thứ bảy, 21/08/2021 | Đã xem: 336 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Quyết định 4661 về việc biệt phái viên chức (Đặng Thị Dịu - Từ trung tâm Văn hoá - Thông tin và Truyền thanh về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện)

Quyết định 4660 về việc biệt phái viên chức (Phạm Thị Hoa - Từ trung tâm dịch vụ nông nghiệp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện)

QUYẾT ĐỊNH 4624 Về việc tiếp nhận và điều động viên chức- Dương Thị Lan Hương - GV THCS Quảng Lạc về THCS Khánh Thịnh

QUYẾT ĐỊNH 4620 về việc điều động viên chức (Nguyễn Thị Thành - Trường tiểu học và THCS Yên Hưng về Trường tiểu học Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4619 về việc điều động viên chức (Nguyễn Thị Thắm - Trường mầm non Yên Thái về Trường mầm non Yên Lâm)

QUYẾT ĐỊNH 4618 về việc điều động viên chức (Nguyễn Thị Hương - Trường tiểu học Yên Đồng về Trường tiểu học Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 4617 về việc điều động viên chức (Nguyễn Hải Tùng - Trường THCS Yên Lâm về Trường THCS Yên Mỹ)

QUYẾT ĐỊNH 4616 về việc điều động viên chức (Mai Thị Thu Hằng - Trường tiểu học và THCS Yên Hưng về Trường THCS Yên Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 4615 về việc điều động viên chức (Hoàng Thị Hậu - Trường tiểu học Yên Thành về Trường tiểu học Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 4614 về việc điều động viên chức (Đoàn Thị Thanh Nga - Trường THCS Yên Thành về Trường tiểu học Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4613 về việc điều động viên chức (Đinh Thị Thêu - Trường tiểu học Yên Thắng về Trường tiểu học Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4612 về việc điều động viên chức (Đặng Thị Huế - Trường tiểu học Yên Phong về Trường tiểu học Yên Từ)

QUYẾT ĐỊNH 4611 về việc điều động viên chức (Đàm Thị Loan - Trường mầm non Yên Nhân về Trường mầm non Yên Mạc)

QUYẾT ĐỊNH 4610 về việc điều động viên chức (Vũ Văn Tuất - Trường THCS Yên Lâm về Trường THCS Yên Thái)

QUYẾT ĐỊNH 4609 về việc điều động viên chức (Vũ Văn Thấn - Trường tiểu học Yên Hòa về Trường THCS Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4608 về việc điều động viên chức (Vũ Thị Luyến - Trường THCS Yên Phong về Trường THCS Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 4607 về việc điều động viên chức (Phạm Xuân Thảo - Trường tiểu học và THCS Yên Hưng về Trường THCS Yên Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 4606 về việc điều động viên chức (Phạm Xuân Thành - Trường THCS Yên Thái về Trường THCS Yên Mỹ)

QUYẾT ĐỊNH 4605 về việc điều động viên chức (Phạm Văn Linh - Trường tiểu học Yên Đồng về Trường tiểu học Yên Lâm)

QUYẾT ĐỊNH 4604 về việc điều động viên chức (Phạm Thị Nhài - Trường tiểu học Yên Đồng về Trường tiểu học Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4603 về việc điều động viên chức (Nguyễn Văn Hoàng - Trường THCS Yên Đồng về Trường THCS Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 4602 về việc điều động viên chức (Nguyễn Thị Thảo - Trường THCS Yên Lâm về Trường THCS Yên Nhân)

QUYẾT ĐỊNH 4423/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 về việc điều động viên chức (Đinh Đắc Linh - Văn phòng Nông thôn mới sang Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện)

QUYẾT ĐỊNH 4422/QĐ-UBND ngày 21/8/2021Về việc điều động viên chức (Nguyễn Thị Thuý Hằng - Văn phòng HĐND&UBND huyện sang Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện)

 QUYẾT ĐỊNH 4421/QĐ-UBND ngày 21/8/2021về việc điều động viên chức (Nguyễn Thị Thu Hà - Văn phòng Nông thôn mới sáng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện)

QUYẾT ĐỊNH 4420/QĐ-UBND ngày 21/8/2021về việc điều động viên chức (Vũ Thị Thương - Văn phòng Nông thôn mới sang Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện)

QUYẾT ĐỊNH 4419/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 Về việc điều động viên chức (Đặng Thị Dịu - Từ Trung tâm một cửa sang Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện)

QUYẾT ĐỊNH 4418/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 Về việc điều động viên chức (Mai Thị Tuyết Lành - Từ Văn phòng Nông thôn mới sang trung trâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện)

QUYẾT ĐỊNH 4417/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 Về việc điều động viên chức (Phạm Thị Hoa - Từ Trung tâm một cửa sang Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện)

QUYẾT ĐỊNH 4415/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 Về việc điều động viên chức (Vũ Ngọc Phượng - Từ Trung tâm một cửa sang Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện)

QUYẾT ĐỊNH số 4414/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 Về việc điều động viên chức (Vũ Văn Hải - Từ Trung tâm một cửa sang Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395601

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 27

Hôm qua : 326