Hôm nay, Thứ hai ngày 27/03/2023,

Quyết định nâng lương thường xuyên giáo viên tháng 2/2023

Thứ sáu, 31/03/2023 | Đã xem: 97 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Quyết định 1002/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Trần Thị Thúy Nhân viên, Trường tiểu học Yên Phong

Quyết định 1001/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Nguyễn Thị Hải Giáo viên, Trường tiểu học Yên Thái

Quyết định 1000/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Vũ Thị Thu Huệ Giáo viên, Trường tiểu học Yên Phú

Quyết định 999/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Vũ Thị Nhung  Giáo viên, Trường tiểu học Yên Phú

Quyết định 998/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Phạm Ngọc Truyền Giáo viên, Trường tiểu học Yên Phong

Quyết định 997/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Nguyễn Văn Thủy Giáo viên, Trường tiểu học Yên Phong

Quyết định 996/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Tống Thị Hoà Nhân viên, Trường tiểu học Yên Nhân

Quyết định 995/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Lê Thị Mây Nhân viên, Trường tiểu học Yên Nhân

Quyết định 994/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Đỗ Thu Trang Giáo viên, Trường tiểu học Yên Nhân

Quyết định 993/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Vũ Thị Mơ Giáo viên, Trường tiểu học Yên Lâm

Quyết định 992/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Ngô Thị Minh Trang Giáo viên, Trường tiểu học Yên Lâm

Quyết định 991/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Lê Thị Thùy Giáo viên, Trường tiểu học Yên Lâm

Quyết định 990/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Bùi Văn Đặng Giáo viên, Trường tiểu học Mai Sơn

Quyết định 989/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Đinh Thị Vân Giáo viên, Trường tiểu học Mai Sơn

Quyết định 988QĐ-UBND ngày 22/02/2023 -Nghiêm Thị Thêu Giáo viên, Trường tiểu học Khánh Thượng

Quyết định 987QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Phạm Thị Hoa Giáo viên, Trường tiểu học Khánh Dương

Quyết định 986/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Phạm Thị Giang Giáo Viên, Trường tiểu học Khánh Dương

Quyết định 985/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Vũ Thị Ngọc Anh Nhân viên, Trường THCS Yên Từ

Quyết định 984QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Trương Thị Thanh Huyền Giáo viên, Trường THCS Yên Từ

Quyết định 983QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Vũ Thị Thu Hương Giáo viên, Trường THCS Yên Thịnh

Quyết định 982/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Lã Thị Hạnh Nhân viên, Trường THCS Yên Thịnh

Quyết định 981/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Hà Thị Thu Giáo viên, Trường THCS Yên Thắng

Quyết định 980/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 -  Bùi Thị Hường Giáo viên, Trường THCS Yên Thái

Quyết định 979/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Trần Thị Hằng Giáo viên, Trường THCS Yên Phong

Quyết định 978/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Đỗ Thị Nhung Giáo viên, Trường THCS Yên Phong

Quyết định 977/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Bùi Đức Bình Giáo viên, Trường THCS Yên Mỹ

Quyết định 976/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Nguyễn Thị Mùi Giáo viên, Trường THCS Yên Mỹ

Quyết định 975/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Cao Thị Chúc Giáo viên, Trường THCS Yên Lâm

Quyết định 974/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 -Trần Văn Uyên Giáo Viên, Trường THCS Yên Đồng

Quyết định 973/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 -Nguyễn Văn Tiến Nhân viên, Trường THCS Vũ Phạm Khải

Quyết định 972/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 -Nguyễn Thị Huê Nhân viên, Trường THCS Vũ Phạm Khải

Quyết định 971/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Vũ Thị Hiên Nhân viên, Trường THCS Mai Sơn

Quyết định 970/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Vũ Thị Diệu Linh Nhân viên, Trường THCS Mai Sơn

Quyết định 969/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Phạm Thị Tuyết Nhân viên, Trường THCS Khánh Thượng

Quyết định 968/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Nguyễn Thị Thảo  Giáo viên, Trường THCS Khánh Thượng

Quyết định 967/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Nguyễn Thị Lan Giáo viên, Trường THCS Khánh Thượng

Quyết định 966/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - An Thị Minh Thu Giáo viên, Trường THCS Khánh Thịnh

Quyết định 965/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Vũ Thị Quý Sửu  Giáo viên, Trường tiểu học Yên Hòa

Quyết định 964/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Đỗ Khánh Dư Giáo viên, Trường TH và THCS Yên Hưng

Quyết định 963/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Vũ Thị Lý Nhân viên, Trường TH và THCS Yên Hưng

Quyết định 962/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Trần Thị Phượng Giáo viên, Trường mầm non Yên Từ

Quyết định 961/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Phạm Thị Giang Giáo viên, Trường mầm non Yên Từ

Quyết định 960/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Nguyễn Thị Thanh Toan Nhân viên, Trường tiểu học Phạm Thận Duật

Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 - Đỗ Quốc Đoàn Giáo viên, Trường tiểu học Phạm Thận Duật

Quyết định 958/QĐ-UBND ngày 22/02/2023- Phùng Duy Quyền Giáo viên, Trường tiểu học Tạ Uyên

Quyết định 957/QĐ-UBND ngày 22/02/2023- Phạm Thị An Giáo viên, Trường tiểu học Yên Đồng

Quyết định 956/QĐ-UBND ngày 22/02/2023- Phạm Thị Nữ Giáo viên, Trường tiểu học Yên Đồng

Quyết định 955/QĐ-UBND ngày 22/02/2023- Lê Sĩ Cử Nhân viên, Trường tiểu học Yên Đồng

Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 22/02/2023- Lê Văn Quang Giáo viên, n Trường tiểu học Yên Đồng

Quyết định 953/QĐ-UBND ngày 22/02/2023- Trần Văn Tiệp Giáo viên, Trường tiểu học Yên Đồng

Quyết định 951/QĐ-UBND ngày 22/02/2023- Ninh Ngọc Lan  Nhân viên, Trường tiểu học Yên Hòa

Quyết định 934/QĐ-UBND ngày 21/02/2023

 

Quyết định 934/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - bà Phạm Thị Toan Giáo viên, Trường mầm non Yên Đồng

Quyết định 933/QĐ-UBND ngày 21/02/2023-bà Trương Thị Lịch Phó hiệu trưởng, Trường mầm non Yên Đồng

Quyết định 932/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Lê Thị Huệ Giáo viên, Trường mầm non Yên Hòa

Quyết định 931/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Lê Thị Thu Hiền Giáo viên, Trường mầm non Yên Hòa

Quyết định 930/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Nguyễn Thị Châm Giáo viên, Trường mầm non Yên Hòa

Quyết định 929/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Nguyễn Thị Lý Giáo viên, Trường mầm non Yên Hòa

Quyết định 928/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Nguyễn Thị Nhật - Nguyễn Thị Nhật Giáo viên

Quyết định 927/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Vũ Thị Hiên Giáo viên, Trường mầm non Yên Hòa

Quyết định 926/QĐ-UBND ngày 21/02/2023-bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên, Trường mầm non Yên Hưng

Quyết định 925/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Lê Thị Phấn Giáo viên, Trường mầm non Yên Hưng

Quyết định 924/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Nguyễn Thị Lạng Giáo viên, Trường mầm non Yên Hưng

Quyết định 923/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Vũ Thị Thanh Minh Giáo viên, Trường mầm non Yên Hưng

Quyết định 922/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Đàm Thị Hà Giáo viên,Trường mầm non Yên Lâm

Quyết định 921/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Đặng Thị Hải Yến Nhân viên, Trường mầm non Yên Lâm

Quyết định 920/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Phạm Thị Chiến Giáo viên, Trường mầm non Yên Lâm

Quyết định 919/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Phạm Thị Hường Giáo viên, n Trường mầm non Yên Lâm

Quyết định 918/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Phạm Thị Thu Trang Giáo viên, Trường mầm non Yên Lâm

Quyết định 917/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - bà Phạm Thị Tỉnh Giáo viên, Trường mầm non Yên Lâm

Quyết định 916/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Tạ Thị Hương Giáo viên, Trường mầm non Yên Lâm

Quyết định 915/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Trương Thị Huệ Giáo viên, Trường mầm non Yên Lâm

Quyết định 914/QĐ-UBND ngày 21/02/2023-bà Hoàng Thị Hường  Giáo viên, Trường mầm non Yên Mạc

Quyết định 912/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Lê Thị Hường Giáo viên, Trường mầm non Yên Mỹ

Quyết định 911/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Tạ Thị Thanh Thuý Lệ Giáo viên, Trường mầm non Yên Mỹ

Quyết định 910/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Đinh Thị Khánh Giáo viên, Trường mầm non Yên Nhân

Quyết định 909/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Đỗ Thị Ngà Giáo viên, Trường mầm non Yên Nhân

Quyết định 908/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Lương Thị Xin Giáo viên, Trường mầm non Yên Nhân

Quyết định 907/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên, Trường mầm non Yên Nhân

Quyết định 906/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Nguyễn Thị Hương Giáo viên, Trường mầm non Yên Nhân

Quyết định 905/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên, Trường mầm non Yên Nhân

Quyết định 904/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Phạm Thị Thanh Dung Giáo viên, Trường mầm non Yên Nhân

Quyết định 903/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Trương Thị Nhạn Giáo viên, Trường mầm non Yên Nhân

Quyết định 902/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Đặng Thị Hy Giáo viên, Trường mầm non Yên Phong

Quyết định 901/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Dương Thị Yến Giáo viên, Trường mầm non Yên Phong

Quyết định 900/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Lã Thị Kiều Trinh Giáo viên, Trường mầm non Yên Phong

Quyết định 899/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Lê Thị Ngọc Lan Giáo viên, Trường mầm non Yên Phong

Quyết định 898/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Nguyễn Thị Thảo Giáo viên, Trường mầm non Yên Phong

Quyết định 897/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Trần Thị Minh Liên Giáo viên, Trường mầm non Yên Phong

Quyết định 896/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Lương Thị Hường Giáo viên,Trường mầm non Yên Phú

Quyết định 895/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Tạ Thị Hoàn Giáo viên,Trường mầm non Yên Thái

Quyết định 894/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- bà Tạ Thị Xuân  Giáo viên, Trường mầm non Yên Thái

Quyết định 893/QĐ-UBND ngày 21/02/2023- Nguyễn Văn Hội Nhân viên, Trường mầm non Yên Thái

Quyết định 892/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Đinh Thị Hương Sen Giáo viên, Trường mầm non Yên Thắng

Quyết định 891/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Lê Thị Thắm Giáo viên, Trường mầm non Yên Thắng

Quyết định 890/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - bà Vũ Thị Linh Giáo viên, Trường mầm non Yên Thắng

Quyết định 889/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - bà Tống Thị Hà Nhân viên, Trường mầm non Yên Thịnh

Quyết định 888/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - bà Vũ Thị Tám Hồng, Trường mầm non Yên Thịnh

Quyết định 887/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - bà Vũ Thị Thoa Giáo viên, Trường mầm non Yên Thịnh

Quyết định 886/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 -Bùi Thị Thanh Giáo viên, Trường mầm non Yên Từ

Quyết định 885/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giáo viên, Trường mầm non Yên Từ

Quyết định 884/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Nguyễn Thị Thu Thùy Giáo viên, Trường mầm non Yên Từ

Quyết định 883/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Nguyễn Thị Tuất Giáo viên, Trường mầm non Yên Từ

Quyết định 882/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên, Trường mầm non Yên Từ

Quyết định 881/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Nguyễn Thị Phương Giáo viên, Trường tiểu học Yên Từ

Quyết định 880/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Nguyễn Thị Mừng Giáo viên, Trường tiểu học Yên Từ

Quyết định 879/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Vũ Thị The, Trường tiểu học Yên Thành

Quyết định 878/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - Lương Thị Bích Giáo viên, Trường tiểu học Yên Thắng

Quyết định 877/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 - bà Đinh Thị Thúy Hà Giáo viên, Trường tiểu học Yên Thắng

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

397944

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 208

Hôm qua : 832