Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Liên hệ

THƯỜNG TRỰC BAN BIÊN TẬP WEBSITE

  

Họ tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ BBT

Sđt

Tạ Ngọc Huế

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

Phó Trưởng ban thường trực

 0982356958

Vũ Đức Hiền

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

Phó Trưởng ban

0904022309

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Viên chức Văn phòng HĐND&UBND huyện

Quản trị+Thư ký

0972960456

 

Quý vị và các bạn có thể gửi tin, ảnh, bài viết về địa chỉ mail: yenmottdt@gmail.com, hoặc gửi trực tiếp về bộ phận thường trực (Văn phòng HĐND&UBND huyện) 

Địa chỉ: Văn phòng HĐND&UBND huyện

             Thị trấn Yên Thịnh- huyện Yên Mô- tỉnh Ninh Bình