Hôm nay, Thứ tư ngày 22/03/2023,

Nghị quyết số 32/NQ-UBBC ngày 27/4/2021 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Thứ năm, 29/04/2021 | Đã xem: 421 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình giới thiệu; Theo đề nghị của Thư ký Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công bố danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 14 đơn vị bầu cử (có danh sách kèm theo).

 

 Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

 

 Điều 3. Các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

Phạm Quang Ngọc

* Bấm vào đây để xem danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử: Nghị quyết 32

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395764

Trực tuyến : 12

Hôm nay : 190

Hôm qua : 326