Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/03/2023,

Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 01/6/2021 về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ ba, 01/06/2021 | Đã xem: 632 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Căn cứ Biên bản Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 25/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách 32 người trúng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo phụ lục số 01).

2. Danh sách 32 người trúng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo phụ lục số 02)

 

Điều 2. Thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, TT và các ông bà có tên trong Phụ lục tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

                         

 TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

Đặng Thái Sơn

 

* Bấm vào đây để xem danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử: Nghị quyết 02

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396988

Trực tuyến : 20

Hôm nay : 84

Hôm qua : 396