Hôm nay, Thứ bảy ngày 25/03/2023,

Mặt trận Tổ quốc Yên Mô tích cực đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở

Thứ bảy, 04/07/2020 | Đã xem: 437 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Đỗ Trọng Kết

                                                                           Phó Chủ tịch UBMTTQ VN huyện

 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Huyện uỷ, công tác Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trong huyện đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của MTTQ theo phương thức hoạt động gần dân, sát dân, bám sát cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua… từ đó tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân tham gia tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh mà Nghị quyết Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVII đã đề ra.

 

 

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Dự và phát biểu với nhân dân thôn Tiên , xã Yên Thành

nhân Ngày Đại đoàn kết toàn dân năm 2019.

 

Trước hết việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong huyện là đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm đa dạng hoá các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục tham mưu cho các cấp uỷ Đảng coi trọng phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách, công tác viên dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ, quan tâm việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ MTTQ, khu dân cư có năng lực và kỹ năng vận động nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

 

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các ban công tác Mặt trận ở cơ sở triển khai có hiệu quả các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt việc dự sinh hoạt tại khu dân cư để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và các kiến nghị của nhân dân, Quy định 124 của Ban bí thư Trung ương Đảng về MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia giám sát viêc tu dưỡng và rèn luyện của người đững đầu và cán bộ Đảng viên.

 

 Với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung và phương thức hoạt động, hệ thống MTTQ các cấp đã luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân cập nhật những thông tin chính xác và kịp thời của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước trong quá trình thực hiện những giải pháp lãnh đạo và điều hành nhất là những vấn đề liên quan đến công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa.

 

Thông qua việc đổi mới các phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức thực hiện tốt các mô hình điểm thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Đến nay toàn huyện đã xây dưng được 17 mô hình xây dựng nông thôn mới, 05 mô hình về “An ninh trật tự, toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” tại các xã Yên Lâm, Mai Sơn, Yên Đồng, Yên Thắng, Yên Nhân, TT Yên Thịnh, Yên Phong, Yên Từ  và Khánh Dương. Mô hình xây dựng, phát triển kinh tế đã xây dựng được 3 mô hình điểm tại các xã Yên Nhân, Yên Thái và Yên Thắng.

 

Với nhiệm vụ trọng tâm là MTTQ hướng về cơ sở, thời gian qua công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam huyện với các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp đã hoạt động có hiệu quả các hoạt động vvệ sinh môi trường vào ngày 27 hằng tháng do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động đã được đông đảo các tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân tham gia.

 

MTTQ đã tích cực tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ về tổ chức phát động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, được đông đảo các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đặc biệt trong cuộc vận động xây dựng Quỹ COVID 19 đã có nhiều tổ chức cá nhân ủng hộ bằng tiền và hiện vật như Sư thày Thích Đàm Kiên, gia đình Ông Trịnh Ân Thường tổ dân phố Bồ Vi 1 TT Yên Thịnh ủng hộ 1 tấn gạo và nhiều tổ chức các nhân khác…

 

Với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị; thể hiện vai trò nòng cốt trong tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng hệ thống MTTQ các cấp ngày một phát triển tạo nên khối đại đoàn kết và khẳng định MTTQ là nhịp cầu nối giữa Đảng với nhân dân./.

                                                                                       

     

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396894

Trực tuyến : 12

Hôm nay : 386

Hôm qua : 316