Hôm nay, Thứ tư ngày 22/03/2023,

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện

THÔNG BÁO số 87/TB- BTCD ngày 25/12/2021 về LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 01/2022 THÔNG BÁO số 86/TB-BTCD ngày 23/12/2021 của Ban Tiếp công dân về Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện năm 2022 THÔNG BÁO số 66/TB-BTCD ngày 29/7/2021 về LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 8/2021 THÔNG BÁO số 269/TB-UBND ngày 14/7/2021 Về việc phân công tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân ngày 15/7/2021 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 7/2021 Thông báo số 213/TB-UBND ngày 19/5/2021 Vv phân công tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân buổi sáng ngày 20/5/2021 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện năm 2021 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 01/2021 Thông báo Lịch trực tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện tháng 10/2020 Thông báo Lịch trực tiếp công dân của Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện, TTHĐND huyện tháng 9/2020

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395765

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 191

Hôm qua : 326