Hôm nay, Thứ bảy ngày 25/03/2023,

Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Thứ bảy, 04/07/2020 | Đã xem: 365 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Lưu Xuân Hạ,

                Chủ tịch Hội CCB huyện

 

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược ''diễn biến hòa bình'' chống phá cách mạng nước ta; thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Cựu chiến binh và Nhân dân; trong nước nền kinh tế phát triển khá toàn diện, an ninh chính trị ổn định, quốc phòng được củng cố, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện.

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân , lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình; sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Phong trào thi đua ''Cựu chiến binh binh gương mẫu'' trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tích cực, khơi dậy lòng yêu nước, ý trí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên, phát huy bản chất ''Bộ đội Cụ Hồ'', truyền thống Cựu chiến binh Việt Nam ''Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới''.

 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Hội đã xác định tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua ''Cựu chiến binh binh gương mẫu'' là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, động viên thúc đẩy cán bộ, hội viên phát huy bản chất tốt đẹp ''Bộ đội Cụ Hồ'', truyền thống Cựu chiến binh Việt Nam, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

 

Hội đã thường xuyên quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về ''Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng''; Thông tri số 21-TT/TU ngày 04/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư khóa XII về ''Đẩy mạnh phòng trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc''. Hàng năm Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn, khối 487, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung và các chỉ tiêu thi đua, duy trì phong trào thi đua và tuyên truyền phổ biến cách làm sáng tạo, xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

 

Phong trào thi đua ''Cựu chiến binh binh gương mẫu'' đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hôi chủ nghĩa và bảo vệ Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đã đóng góp hàng trăm ý kiến có chất lượng vào các văn kiện Đại hội Đảng; tổ chức học tập, triển khai thực hiện Luật bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, Luật tổ chức chính quyền địa phương… Hội viên Hội Cựu chiến binh có uy tín được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố chiếm 49,5%, làm Bí thư Đảng bộ, xã, thị trấn 58,8%...

 

Hội viên Cựu chiến binh xã Khánh Thượng tham gia trồng hoa đường trục xã.

 

Qua phong trào thi đua đã động viên cán bộ, hội viên nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, tăng cường các hoạt động tình nghĩa; các cơ sở Hội đã đóng góp xây dựng quỹ hơn 3 tỷ đồng, bình quân trong toàn Huyện Hội 550.000 đồng/hội viên. Các hoạt động thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền, ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 và hội viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Phong trào thi đua đã động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình, các cuộc vận động ở địa phương. Trong phong trào thi đua ''Xây dựng nông thôn mới'', 5 năm qua hội viên Hội Cựu chiến binh trong huyện đã đóng góp 99.425m² đất thổ canh, thổ cư, đất 313; tháo rỡ 27.741m² tường rào; tham gia 16.595 ngày công; ủng hộ, đóng góp 7.153 triệu đồng; tiêu biểu như đồng chí Đỗ Ngọc Ánh, hội viên Cựu chiến binh xã Yên Từ ủng hộ 60 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Văn Hấc, Vũ Đức Long, Nguyễn Văn Cẩn, Nguyễn Văn Tấc, hội viên Cựu chiến binh xã Yên Thắng mỗi đồng chí ủng hộ 720m² đất 313 để làm Nhà văn hóa thôn, xóm và đường giao thông; rất nhiều tấm gương điển hình, các mô hình ''Dân Vận khéo'' đã và đang được Hội Cựu chiến binh huyện phát huy, nhân rộng, góp phần xây dựng quê hương Yên Mô giàu đẹp, văn minh./.

                                                            

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396854

Trực tuyến : 15

Hôm nay : 346

Hôm qua : 316