Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Thường trực Huyển ủy

Thường trực Huyện ủy Yên Mô, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY YÊN MÔ, KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số đt

1

Đinh Thị Thúy Ngần

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

0912353398

2

Nguyễn Tiến Việt

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

 

0961653731

3

Đặng Thái Sơn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0985006007