Hôm nay, Thứ bảy ngày 25/03/2023,

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ GÓP PHẦN XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Thứ bảy, 04/07/2020 | Đã xem: 1143 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Phạm Văn Thi

                                                                TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

                          

Những năm qua, Huyện ủy Yên Mô luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng và nâng cao vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi bộ trong toàn đảng bộ nói chung.

 

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 dự sinh hoạt với chi bộ thôn Kênh, xã Yên Thành

 

Đảng bộ huyện Yên Mô hiện có 7.697 đảng viên đang sinh hoạt tại 59 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện (trong đó có 20 đảng bộ, 39 chi bộ trực thuộc huyện; 323 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn). Nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, chấp hành chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng trong các chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thường xuyên chú trọng công tác quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về chi bộ và sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 123-KH/HU, ngày 13/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tổ chức giao ban cụm xã và phân công các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, thị trấn về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đồng chí được phân công dự sinh hoạt phải thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng duy từ thời gian, thực hiện tốt quy trình, nội dung, tính chất của mỗi buổi sinh hoạt theo đúng Chỉ thị của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Ninh Bình. Việc giao ban cụm xã đã giúp các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy và cấp ủy viên được phân công phụ trách địa bàn nắm chắc tình hình, nhất là những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của cơ sở để chỉ đạo giải quyết; đồng thời tạo điều kiện để bí thư các chi bộ thôn, xóm, phố trong cụm xã, thị trấn trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai nhiều cách làm hay trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt: Phân công đảng viên là công an phụ trách định kỳ về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố, qua đó đã giúp chi bộ, đảng viên và lực lượng an ninh nắm được thông tin 2 chiều về tình hình an ninh trật tự, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời nội dung sinh hoạt chi bộ được phong phú, đa dạng hơn; tinh thần, trách nhiệm của đảng viên được nâng lên...

 

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Ban Thường vụ Huyện ủy, nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ cơ sở đã có chuyển biến tích cực. Tỉ lệ đảng viên tham gia thường xuyên các kỳ sinh hoạt chi bộ đạt trên 90%, số ít đảng viên vắng mặt có lý do chính đáng và đều chủ động liên lạc với cấp ủy để nắm bắt chủ trương, thông tin của buổi sinh hoạt. Chất lượng đảng viên tham gia sinh hoạt ngày càng cao thể hiện qua dân chủ trong sinh hoạt đảng được tăng cường, nhiều đảng viên trẻ tích cực tham gia ý kiến xây dựng trong sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, đặc biệt chú trọng công tác sinh hoạt chuyên đề. Phương pháp, hình thức sinh hoạt chi bộ ngày càng phong phú, hấp dẫn. Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với cán bộ, đảng viên được quan tâm. Sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên, chặt chẽ, tạo sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện vẫn còn những mặt tồn tại nhất định: Một số cấp ủy chưa thực sự chủ động, sáng tạo, tích cực trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ở một số chi bộ việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ chưa đi vào nền nếp; hình thức sinh hoạt còn chưa hấp dẫn chưa phát huy hết trí tuệ tập thể của chi bộ. Việc nắm bắt tư tưởng của đảng viên ở một số nơi chưa kịp thời; tinh thần tự phê bình và phê bình được quan tâm nhưng chất lượng chưa cao…

 

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy trực thuộc huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên các chi bộ. Ðổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Chú trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình sinh hoạt chi bộ tốt trong huyện; tập trung chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Phân công cấp ủy viên dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt của các chi bộ trong các đảng bộ trực thuộc. Quan tâm củng cố, giúp đỡ các chi bộ còn yếu kém. Định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm; tiếp tục đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng; tiếp tục phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện./.

          

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396894

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 386

Hôm qua : 316