Hôm nay, Thứ bảy ngày 25/03/2023,

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính các cơ quan nhà nước huyện Yên Mô

Thứ bảy, 04/07/2020 | Đã xem: 711 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Tạ Ngọc Huế

             HUV, Chánh VP HĐND& UBND huyện

 

Thời gian qua, huyện Yên Mô đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, qua đó tạo bước chuyển tích cực trong công tác cải cách hành chính.

 

Xác định cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện, trong nhiều năm qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Huyện đã tập trung xây dựng và triển khai Chính quyền điện tử, bảo đảm phục vụ cho việc trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, hệ thống một cửa điện tử.

 

Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, huyện Yên Mô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Yên Mô, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện.

 

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, bước đầu đã đạt kết quả rõ nét:

 

Về cơ sở hạ tầng CNTT: 100% các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp của huyện và UBND các xã, thị trấn được đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng LAN và các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin; thiết bị sao lưu dữ liệu. Mạng truyền số liệu chuyên dụng bước đầu đã hình thành, kết nối đến tất cả 17 xã, thị trấn phục vụ cho hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến huyện, đến cấp xã; hạ tầng phần cứng cơ bản đáp ứng cho công tác triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước cấp huyện.

 

Về ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành: 100% các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các hội đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai kết nối liên thông Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Trong đó: 98% văn bản, tài liệu trao đổi giữa các đơn vị trong huyện được chuyển dưới dạng văn bản điện tử; 2% văn bản được thực hiện gửi/nhận song song trên môi trường mạng và văn bản giấy hoặc gửi bằng văn bản giấy theo quy định; 98% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức là lãnh đạo, công chức phụ trách văn thư được cung cấp chứng thư số, triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ.

 

Hội nghị giao ban trực tuyến điểm cầu UBND huyện Yên Mô.

 

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đã được đầu tư, lắp đặt tại UBND huyện và 17/17 xã, thị trấn, vận hành ổn định, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành từ tỉnh về huyện, xã, hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, góp phần tiết kiệm kinh phí theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ- CP và từng bước hiện đại hóa nền hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ- CP của Chính phủ.

 

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND cấp huyện và các xã, thị trấn. Cung cấp đầy đủ 335 dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi cần giao dịch. Số hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm một cửa liên thông huyện được giải quyết đúng hạn đạt 99,9% (tại thời điểm tháng 5/2020).

 

Quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử huyện hiệu quả, đăng tải kịp thời các tin, bài viết về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng của trung ương, của tỉnh, huyện và cơ sở. Đồng thời đăng tải công khai các danh mục thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi truy cập, khai thác thông tin. Đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các đơn vị trực thuộc, thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay số lượng người truy cập Trang thông tin điện tử huyện gần 110.000 lượt (năm 2015 là 4.000 lượt). Trang thông tin của huyện và Website của các xã, thị trấn được giám sát sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tấn công gây mất an toàn thông tin và có phương án khắc phục sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/24h, phục vụ tốt công tác ứng dụng CNTT và an toàn, an ninh mạng.

 

Trong quá trình thực hiện, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sự hài lòng của người dân tại Trung tâm một cửa huyện và UBND các xã, thị trấn, đồng thời tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử. Bên cạnh đó, huyện tăng cường chỉ đạo tổ công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở hạ tầng, có phương án đầu tư các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của các đơn vị trên địa bàn huyện.

 

Đến nay, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý văn bản trên hệ thống điều hành điện tử và sử dụng chứng thư số cho tổ chức và cá nhân tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tốt; nhiều thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đã được đơn giản hóa, môi trường kinh doanh được cải thiện, kết quả giải quyết hồ sơ được cải thiện rõ rệt./.

 

                                                                                      

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396887

Trực tuyến : 37

Hôm nay : 379

Hôm qua : 316