Hôm nay, Thứ hai ngày 27/03/2023,

Công tác tuyển dụng năm 2022

Thứ hai, 29/08/2022 | Đã xem: 1129 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Thông báo 179/TB-HĐTD ngày 15/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện kết quả thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 5668/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 vv Phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện Yên Mô năm 2022 ; Danh sách kèm theo

THÔNG BÁO số 166/TB-HĐTD ngày 30/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện về Kết quả điểm thi tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô năm 2022; Danh sách kèm theo

QUYẾT ĐỊNH số 5618/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện vv Phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022

Công văn số 2420/UBND-NV ngày 23/11/2022 của UBND huyện V/v xem xét ký hợp đồng lao động- Lê Thị Thu Trang, Trung tâm GDNN-GDTX

QUYẾT ĐỊNH số 5494/QĐ-UBND ngày 20/11/2022 của UBND huyện vv Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô năm 2022; Danh sách kèm theo

THÔNG BÁO số 159/TB-HDTD ngày 17/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức vv Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô năm 2022 theo Nghị định số 115/2020/NCĐ-CP

Thông báo số 103/TB-HĐTD ngày 07/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  Trung tâm VSMTĐT về kết quả điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm VSMTĐT huyện Yên Mô năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 5084/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2022

Thông báo số 104/TB=HĐTD ngày 28/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  Ban Quản quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về kết quả điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại trung tâm vệ sinh môi trường đô thi huyện Yên Mô năm 2022

Thông báo số 98/TB-HĐTD ngày 20/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm VSMTĐT huyện Yên Mô về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm VSMTĐT huyện

Thông báo số 98/TB-HĐTD ngày 15/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022
 

Thông báo số 97/TB-HĐTD ngày 14/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Thông báo số 1681/TB-UBND ngày 06/10/2022 vv tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2022

Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 29/9/2022 vv tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Yên Mô năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 4439/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện Yên Mô năm 2022; Kế hoạch kèm theo; Bảng chỉ tiêu kèm theo; Danh mục tài liệu kèm theo.

Công văn vv đính chính danh mục tài liệu ôn tập và dự thi (ban hành kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BQLDA ngày 25/8/2022 của BQLDA huyện Yên Mô)

Kế hoạch số 01/KH-BQLDA ngày 25/8/2022 của Ban Quản lý dự án huyện về tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 4327/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022; Kế hoạch kèm theo

QUYẾT ĐỊNH số 3500/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND huyện Về việc tiếp nhận cán bộ xã vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển (ông Trần Văn Khởi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Từ vào làm công chức

Quyết định 3270a/QĐ-UBND ngày 20/6/2022vv thu hồi, hủy bỏ Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư- Đinh Thị Nga, xã Khánh Thượng

Quyết định 3269a/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 vv thu hồi, hủy bỏ Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư- Nguyễn Thị THu Thủy, xã Mai Sơn

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ xã vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển (Ông Trần Văn Khởi, xã Yên Từ)

Thông báo số 90/TB-HĐKTST ngày 16/6/2022 của Hội đồng kiểm tra sát hạc tổ chức kiểm tra, sát hạch cán bộ xã vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển- Trần Văn Khởi

Công văn số 556/UBND-NV ngày 01/4/2022 V/v giao ký hợp đồng lao động- Phùng Văn Sản, hội người mù

Công văn số 523/UBND-NV ngày 28/3/2022 Về việc giao ký hợp đồng lao động , Trịnh Thị Lan Anh - Nhân viên Kế toán trường MN Yên Thái

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Bài viết khác

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

397930

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 194

Hôm qua : 832