Hôm nay, Thứ năm ngày 25/04/2024,

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 17/05/2021 | Đã xem: 315 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 4/5 tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Yên Mô xin giới thiệu nội dung chương trình hành động cúa các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Ninh Bình.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Ninh Bình

 

1.Ông Đinh Việt Dũng, TVTU, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn

 

Được Ủy ban Bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tôi là niềm vinh dự và là trách nhiệm rất lớn lao. Tôi luôn xác định tâm thế của mình nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của dân, do dân và vì dân. Với chương trình hành động cụ thể như sau:

 

Thứ nhất: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. 

 

Thứ hai: Tôi cam kết sẽ nỗ lực cùng các vị đại biểu trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội với tư cách là ĐBQH như: tham gia có chất lượng các kỳ họp, các hoạt động giám sát của Quốc hội. Tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội; đặc biệt là đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đến đời sống Nhân dân. Dành nhiều thời gian đi thực tế và tiếp xúc với cử tri để nắm bắt thực tiễn, trực tiếp lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đưa tiếng nói của Nhân dân đến Quốc hội, cơ quan Nhà nước hữu quan, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. 

 

Thứ ba: Với vị trí công tác của mình, tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII như:

 

- Cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ với phương châm vì Nhân dân phục vụ. 

 

- Thu hút các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng Sông Hồng vào năm 2030. 

 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện để Nhân dân chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Qua đó, kịp thời truyền tải những ý kiến, kiến nghị, bức xúc của cử tri đến cơ quan chức năng, đồng thời theo sát quá trình giải quyết và báo cáo kết quả với cử tri.

 

- Là Bí thư cấp ủy tại huyện miền biển Kim Sơn, tôi sẽ tập trung cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố, phát triển khối đoàn kết trong Nhân dân, góp phần giải quyết hài hòa lợi ích mối quan hệ giữa các tôn giáo, cộng đồng dân cư trong huyện; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, sớm khai thác và phát huy thế mạnh kinh tế biển; phấn đấu xây dựng Kim Sơn là địa phương năng động trong phát triển kinh tế, ổn định về chính trị, giàu về nếp sống văn minh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

 

Thứ tư: Ra sức nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của người đại biểu Quốc hội. Trung thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

 

Phương châm hành động của tôi là: "Tận tâm, tận lực" và "luôn lắng nghe, dám làm, dám chịu trách nhiệm" trong thực thi công vụ. Chương trình hành động còn là nhận thức và ý chí quyết tâm của bản thân để đáp lại niềm tin yêu của nhân dân và tổ chức. Với tinh thần cầu thị, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của cử tri để bầu tôi là đại biểu Quốc hội và giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia

 

Gần hai nhiệm kỳ tôi vinh dự là đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm, vẫn biết nguyện vọng của nhân dân, của cử tri luôn vận động từng ngày, từng giờ, đa dạng, phong phú như sắc màu của cuộc sống. Giải quyết được tất cả nguyện vọng của cử tri là vô cùng khó khăn, cần có thời gian, thậm chí cả một hệ thống chính sách tầm quốc gia. Dù luôn nỗ lực hết mình để làm tròn chức trách của người đại biểu nhân dân, nhưng tôi biết mình vẫn còn mang nhiều băn khoăn với những kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết và có kết quả thấu đáo. Điều đó sẽ là động lực để tôi quyết tâm, cố gắng hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. 

 

Với trách nhiệm được Trung ương và Quốc hội giao cùng với sự tín nhiệm của Nhân dân trong tỉnh, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, cố gắng làm tốt những việc sau đây: 

 

Thứ nhất: Thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, gắn bó mật thiết và giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lấy sự hài lòng của Nhân dân và cử tri làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của ĐBQH. Đề cao trách nhiệm, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan Nhà nước. Tập trung nghiên cứu, đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền để các kiến nghị chính đáng của cử tri được giải quyết, quyền lợi hợp pháp của cử tri được bảo vệ. Thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội. Công khai hơn nữa hoạt động của Quốc hội để nhân dân, cử tri theo dõi, giám sát. 

 

Tôi sẽ đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng quy trình tiếp nhận và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các ĐBQH, trong đó đề xuất cơ chế ưu tiên xem xét, nghiên cứu những kiến nghị của cử tri tại đơn vị mình ứng cử. Tiến tới xây dựng cơ chế pháp lý đánh giá hiệu quả hoạt động của ĐBQH thông qua việc thực hiện mối quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri.

 

Thứ hai: Tích cực và trách nhiệm tham gia các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tập trung vào các chính sách an sinh xã hội của người dân, đồng thời xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

 

- Đề xuất tiếp tục đổi mới quy trình hoạt động của Quốc hội trên cả ba chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao theo hướng dân chủ, khoa học, phân định rõ trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể của các ĐBQH, huy động sự tham gia đóng góp ý kiến rộng rãi của nhân dân, nhất là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động trực tiếp của chính sách để nâng cao chất lượng, bảo đảm tính khả thi của chính sách.

 

- Tôi sẽ tập trung đề xuất Quốc hội xây dựng, hoàn thiện các chính sách tác động và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân, trong đó tập trung vào các nội dung: Cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hiệu quả, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách giáo dục, văn hóa, y tế đối với người có công, người cao tuổi, trẻ em, người nghèo, người yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ công; các chính sách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường. 

 

Đổi mới có lộ trình và mang tính nhất quán, hiệu quả về giáo dục -đào tạo, nhất là giáo dục đại học và dạy nghề, đảm bảo để sinh viên ra trường có việc làm. 

 

Sửa đổi Luật Đất đai cũng như pháp luật về kinh doanh nhằm tháo gỡ những nút thắt để khai thác các nguồn lực thuận lợi cho đầu tư và phát triển. Tiếp tục quan tâm đến sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để nền nông nghiệp Việt Nam thực sự hiện đại, nông thôn thực sự văn minh, nông dân thực sự giàu có. Tích cực phòng, chống tham nhũng lãng phí, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông; chống xâm hại trẻ em... 

 

- Tích cực tham gia hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tăng cường quan hệ công tác giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan, tổ chức hữu quan, góp phần giúp Quốc hội hoàn thành tốt chức năng, quyền hạn theo quy định.

 

 - Là một trong 37 ứng cử viên nữ được Trung ương giới thiệu đảm nhận vị trí là ĐBQH chuyên trách khóa XV, tôi sẽ luôn quan tâm đến chính sách bình đẳng giới để bảo đảm quyền lợi, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

 

 - Trên cương vị công tác, tôi tập trung giám sát việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái và cộng đồng- thế mạnh và tiềm năng phát triển của tỉnh Ninh Bình - để góp phần thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn". Đồng thời góp phần cùng với các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu "Đưa du lịch Ninh Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn".

 

Thứ ba: Bám sát tình hình phát triển kinh tế -xã hội tại địa bàn ứng cử để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII. Theo đó, tôi sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình và các địa phương khác trong cả nước; tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình là cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở trung ương trong việc trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2021 - 2025 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII đề ra: trong nhiệm kỳ giảm 2/3 số hộ nghèo và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2024. 

 

Là một cán bộ, đảng viên, tôi luôn ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với người đại biểu của nhân dân: Làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, thường xuyên rèn luyện phấn đấu, đem hết khả năng, tâm huyết, đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

 

3. Bà Trần Thị Hồng Thanh, TUV, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tam Điệp

 

Được giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự lớn lao đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Nhân dân.

 

Với trách nhiệm được giao, những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo và những kinh nghiệm thực tiễn tích lũy trong 20 năm công tác ở cơ sở, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Quốc hội, tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân với Chương trình hành động cụ thể như sau:

 

Một là: Tham dự đầy đủ, có trách nhiệm các kỳ họp của Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời, trung thực những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương. Thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đúng quy định và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội; thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

 

Hai là: Trong hoạt động lập pháp, bản thân tôi được đào tạo chuyên sâu về Luật, tôi sẽ tích cực tham gia cùng Quốc hội tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, dễ áp dụng, tính ổn định và có tính khả thi cao. 

 

- Trong tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tôi luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết. Tập trung nghiên cứu tham gia có trách nhiệm trong quyết định những vấn đề trọng đại liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô, về chính sách đối nội, đối ngoại và giữ vững chủ quyền Quốc gia. Cùng với đó, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, khảo sát, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân để có những đề xuất, tham gia có trách nhiệm trong quyết định các chính sách, đảm bảo các chính sách được ban hành đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và đáp ứng yêu cầu phát triển chiến lược của đất nước. 

 

- Trong hoạt động giám sát, tôi sẽ tham gia đóng góp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Quốc hội nói chung và của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình nói riêng. Tôi sẽ đề xuất nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề cử tri đang quan tâm, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí…, để qua đó góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đồng thời chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

 

Ba là: Đối với tỉnh Ninh Bình nói chung và những địa bàn tôi ứng cử nói riêng (thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn), tôi sẽ đi sâu tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với đặc thù của địa phương; góp sức cùng các cơ quan trong tỉnh tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho đầu tư phát triển. Đối với những vấn đề nổi lên của địa phương tôi sẽ tích cực lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời có ý kiến cùng các cơ quan chức năng giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyên vọng chính đáng của nhân dân.

 

Bốn là: Là Tỉnh ủy viên, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia cùng BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết, trong Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Ninh Bình là tỉnh phát triển trung bình khá; đến năm 2030 Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Và thực hiện có hiệu quả 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 3 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Cùng với đó, tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh để thường xuyên nắm tình hình, trao đổi công tác và giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ. 

 

Năm là: Là nữ giới, tôi sẽ tham gia tích cực trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách; giám sát việc thực hiện các mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới nhằm đảm bảo cho phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy bình đẳng nam - nữ trên mọi phương diện; đảm bảo thực hiện quyền trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Sáu là: Trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập sâu rộng, tôi nhận thức rằng, để đáp ứng nhiệm vụ được giao, bản thân mình cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm; không tham nhũng; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ và đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm; không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt để không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, của Nhân dân đối với bản thân.

 

Tôi mong muốn cử tri sẽ ủng hộ và tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tôi có cơ hội đóng góp khả năng và tâm huyết của mình, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình và đất nước ta ngày thêm dân chủ, văn minh, giàu đẹp. 

 

4. Bà Phạm Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Trung, huyện Kim Sơn

 

… Là ngư­ời công tác trong ngành Giáo dục, tôi đ­ược biết: với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngành Giáo dục tỉnh nhà trong những năm gần đây đã có nhiều thành tựu và đổi mới. Toàn ngành đã tập trung giữ vững quy mô trư­ờng lớp ở các bậc học, nâng cao chất l­ượng giáo dục ở các cấp học, thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; phát triển năng lực, phẩm chất của người học, chú trọng xây dựng và bồi d­ưỡng đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Tuy vậy ngành Giáo dục tỉnh ta cũng còn rất nhiều khó khăn, trăn trở. 

 

Được đại diện cho thế hệ trẻ, đặc biệt là ứng cử viên nữ đại biểu tham gia ứng cử lần này tôi rất vinh dự, đồng thời ý thức được trách nhiệm rất lớn của mình trước cử tri.

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ngoài nhiệm vụ chung của đại biểu Quốc hội tôi sẽ tận tâm, tận lực để thực hiện tốt những công việc sau:

 

Một là: Tôi sẽ quyết tâm làm tốt vai trò là "chiếc cầu nối" giữa Nhân dân với Quốc hội, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội. Thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với địa phương, nắm bắt các vấn đề bức xúc về đời sống, kinh tế-xã hội của địa phương, gần gũi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri; tích cực đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri một cách kịp thời, đầy đủ theo luật định. 

 

Hai là: Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; chấp hành tốt các quy định của pháp luật, của ngành, luôn học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Ba là: Là một giáo viên gắn bó với nghề, tôi nhận thấy vấn đề trường lớp, giáo viên, học sinh luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Song  bên cạnh đó còn một số vấn đề mà cử tri trăn trở, mong mỏi như: Các chế độ đãi ngộ đối với giáo viên, học sinh nghèo chưa có đủ điều kiện để học tập; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu; nhiều trường chưa có nhà ở công vụ cho giáo viên. Vì vậy đây là vấn đề tôi sẽ luôn quan tâm, kiến nghị và theo đuổi. Bởi giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển.

 

 Bốn là: Là một ứng cử viên nữ,  tôi hiểu rằng phụ nữ chúng ta cần được quan tâm nhiều hơn, có chế độ chăm sóc sức khỏe, được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác. Thực tế cho thấy, nếu tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển thì họ sẽ có đóng góp tích cực hơn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Dù ở bất kì cương vị công tác nào, tôi cũng cố gắng thực hiện những tâm huyết của mình. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH đây sẽ là cơ hội để giúp tôi thực hiện những nhiệm vụ đề ra một cách hiệu quả hơn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

 

5. Ông Tống Duy Tứ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Tam Điệp

 

…Khi được bầu làm ĐBQH, tôi sẽ có điều kiện để kết nối mối quan hệ giữa trung ương, địa phương với cử tri và nhân dân. Với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác của mình, ngoài việc tham gia công tác chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố Tam Điệp, tôi sẽ tập trung vào các nội dung lớn như: xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách; thẩm định và chuẩn bị ý kiến cho các báo cáo thẩm tra dự toán và quyết toán, kiểm toán ngân sách nhà nước hàng năm; các kế hoạch tài chính hàng năm và 5 năm; cơ chế phân bổ và tỉ lệ điều tiết ngân sách giữa các cấp. 

 

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, tôi cần phải thực hiện những công việc cụ thể sau:

 

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu, thu thập dữ liệu về tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung và các huyện, thành phố tôi ứng cử nói riêng để đưa ra những đề xuất, kiến nghị một cách hiệu quả. Thông qua đó, tôi có thể vừa tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, vừa có thể thay mặt cử tri và nhân dân nơi ứng cử đề xuất và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

 

Thứ hai, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến với Quốc hội về một số nội dung trọng tâm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả hơn nữa Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; các cơ chế chính sách, giải pháp để hỗ trợ, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao năng lực chế biến nông sản xuất khẩu, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu nông sản; đưa phương thức sản xuất công nghiệp theo mô hình kinh tế tập thể sản xuất lớn trong nông nghiệp theo chuỗi giá trị, tham gia nghiên cứu các giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách đất đai, công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa; chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. 

 

Bên cạnh đó, tôi sẽ tham gia xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước; công tác xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo hài hòa trong bảo tồn, phát huy và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và của tỉnh Ninh Bình trong quá trình hội nhập, phát triển; nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, như: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin... và nghiên cứu tham gia, đề xuất các cơ chế về kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trường sống trong lành cho nhân dân.

 

Thứ ba, tôi sẽ tích cực đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân. Thực hiện tinh giản biên chế; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Trong đó, đặc biệt chú ý đến cơ chế, chính sách thu hút những người có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín và tinh thần thái độ tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước.

 

Tôi xin hứa nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, đi sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, Quốc hội, tích cực nghiên cứu tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đổi mới pháp luật để phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Bài viết khác

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

590589

Trực tuyến : 13

Hôm nay : 864

Hôm qua : 973