Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Yên Từ đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thứ sáu, 08/09/2017 | Đã xem: 124 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sau 1 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đã và đang từng bước làm thay đổi nhận thức, thói quen từ sản xuất nhỏ lẻ sang xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có giá trị cao, từng bước đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả cao hơn nhiều lần so với sản xuất truyền thống. Việc tích tụ ruộng đất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đã giúp các hộ gia đình đầu tư khoa học kỹ thuật, phương tiện máy móc vào sản xuất, giảm đáng kể chi phí, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi việc tích tụ ruộng đất đã giúp người dân đầu tư xây dựng các trang trại lớn, áp dụng  khoa học, công nghệ vào chăn nuôi, vừa nâng cao thu nhập vừa sản xuất theo chuỗi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Hiệu quả từ mô hình chuối cá

 

 

Để thực hiện được đề án UBND xã đã tập trung chỉ đạo các thôn, xóm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tập trung tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nói chung và chính sách về tích tụ, tập trung ruộng đất nói riêng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, từ đó làm chuyển biến nhận thức về sự cần thiết và lợi ích của việc tích tụ, tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp. UBND xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và thôn, xóm tập trung tuyên truyền vận động các hộ gia đình trong vùng Quy hoạch tự chuyển đổi cho nhau để có diện tích phù hợp xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Trong đó các hộ có diện tích lớn thì tiến hành chuyển đổi mô hình, các hộ có diện tích nhỏ lẻ không có điều kiện và nhu cầu chuyển đổi thì tuyên truyền vận động cho các hộ liền kề thuê để sản xuất, những hộ vẫn có nhu cầu cấy lúa nhưng nằm trong quy hoạch thì vận động đổi ruộng ra khu vực khác để tiếp tục sản xuất.

 

Trên cơ sở đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã được các cấp phê duyệt, trong đó xác định rõ các vùng quy hoạch sản xuất như: vùng chuyên canh cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, vùng chuyển đổi sản xuất lúa cá, vùng chuyển đổi trồng cây ăn quả, vùng chuyển đổi trồng chuối kết hợp nuôi cá, vùng chuyên để xây dựng các trang trại chăn nuôi tập trung... Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã xuống các cơ sở thôn, xóm, HTX nên đã xây dựng được rất nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao. Đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế đa canh: Nuôi cá, chăn nuôi thủy cầm, trồng cây ăn quả và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như; Dưa chuột, Mướp đắng, dưa hoàng hậu của gia đình anh Ngô Thái Dương, với diện tích 2,5 ha tại khu vực Láng Đông thuộc xóm Tây Thôn Quảng Từ. Đây là những diện tích do gia đinh anh thuê mướn, mua bán chuyển nhượng của các hộ liền kề.

 

 

Mô hình sản xuất rau an toàn vụ đông

 

Mô hình sản xuất rau an toàn vụ đông tập trung tại thôn Phúc Lại - HTX Phúc Long. Mô hình này vận động các hộ không có nhu cầu và không có điều kiện để sản xuất vụ đông cho các hộ có nhu cầu mượn đất để sản xuất. Với diện tích trên 47 ha được sản xuất tập trung trồng các loại rau, củ, quả, các hộ đã liên kết thành tổ hợp tác để thường xuyên trao đổi kinh nghiệm gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và tiêu thụ sản phẩm. Đây là mô hình sản xuất rất có hiệu quả và thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Mô hình chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng chuối tây Thái lan kết hợp nuôi cá với diện tích trên 2,96 ha tại khu vực Cửa Chùa thuộc đơn vị xóm Chùa trước đây là diện tích của 26 hộ canh tác cấy lúa, hiệu quả không cao. Đầu năm 2017, UBND xã đã chỉ đạo tập trung vận động nhân dân tích tụ ruộng đất để chuyển đổi cây trồng, vận động các gia đình đi thăm quan mô hình phát triển nông nghiệp ở một số địa phương khác để học tập kinh nghiệm. Sau khi đi thăm quan mô hình sản xuất, các hộ đã quyết tâm thực hiện chuyển đổi mô hình. 13 hộ gia đình có điều kiện đã thuê lại đất của các hộ liền kề để xây dựng mô hình. Đến nay mô hình đã được thực hiện rất có hiệu quả được các cấp, các ngành ghi nhận và quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí, giống cây trồng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để nhân dân yên tâm sản xuất.

 

Từ kết quả những mô hình phát triển kinh tế theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tin tưởng rằng sẽ có nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao trên địa bàn huyện trong thời gian tới./. 

 

Bùi Thúy- Đài Truyền thanh huyện

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin