Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Yên Mô triển khai nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020

Thứ năm, 28/04/2016 | Đã xem: 86 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Sáng ngày 27/4, Hội Khuyến học huyện phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập” giai đoạn 2016 - 2020.

 

Dự hội nghị có ông Nguyễn Khắc Thiệu – Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; ông Đinh Tiến Viễn – Chủ tịch Hội khuyến học huyện; Bà Lê Thị Duyên – HUV, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo; Lãnh đạo UBND và Chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn đã về dự.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch triển khai nhân rộng và đánh giá xếp loại, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, việc đẩy mạnh phong trào “Học tập suốt đời” trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị sẽ được thực hiện theo mục tiêu chung trong Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 43/KH-UBND của UBND tỉnh.

 

Mục tiêu phấn đấu, từ nay đến năm 2020 sẽ phấn đấu 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học toàn huyện được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; 80% gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, trong đó 72% gia đình đăng ký được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 57% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 60% cộng đồng được công nhận “Cộng đồng học tập” và 75% các cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

 

Sau hội nghị, Hội khuyến học các xã, thị trấn tham mưu với Đảng ủy, UBND xã, thị trấn bám sát kế hoạch triển khai của huyện để thực hiện tốt một số nội dung như: ban hành nghị quyết chuyên đề  và xây dựng xã hội học tập của xã, thị trấn; tổ chức tập huấn, triển khai công tác đánh giá, xếp loại theo đúng hướng dẫn; chỉ đạo các thôn xóm, khối phố, các đơn vị phổ biến và hướng dẫn cho các gia đình, dòng họ, thôn xóm, trường học, cơ quan đăng ký xây dựng “gia đình hiếu học”, “dòng học học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” vào tháng 5/2016 và đánh giá, xếp loại mô hình theo đúng chỉ tiêu để ra.

 

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời bằng các hình thức thường xuyên trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị thông qua việc xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ họ tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”. Thông qua đó góp phần tăng cường củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… Đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức Hội Khuyến học các cấp gắn với việc xây dựng xã hội học tập tại mỗi địa bàn dân cư./.

 Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

 

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin