Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Yên Mô sẵn sàng cho công tác tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019

Thứ sáu, 29/03/2019 | Đã xem: 99 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 01/4/2019 sẽ tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi cả nước. Đây là một trong ba cuộc tổng điều tra được thực hiện 10 năm/lần, nhằm tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phân tích, dự báo tình hình phát triển dân số, nhà ở trên cả nước và tại từng địa phương.  

Các đại biểu huyện tham gia hội nghị trực tuyến về tổng điều tra dân số

Đối với huyện Yên Mô, thực hiện Quyết định số 772 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 01 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh, đến nay, công tác triển khai trên địa bàn huyện được thực hiện đảm bảo chặt chẽ từng khâu, từng bước theo đúng quy định.   UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban và thành lập văn phòng Ban chỉ đạo cấp huyện. Đồng thời, hướng dẫn cấp xã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Trong tháng 11/2018, Ban chỉ đạo huyện đã mở 5 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác lập bảng kê cho các đồng chí thống kê và 262 điều tra viên các xã, thị trấn. Từ ngày 18/2/2019 – 14/3/2019, mở 4 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện, Ban chỉ đạo và các điều tra viên xã, thị trấn. Đồng thời, cấp thẻ cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo, thẻ điều tra viên. Nhất là tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều nội dung và hình thức đa dạng phong phú…

Hội nghị tập huấn công tác tổng điều tra dân số và nhà ở cho cán bộ cơ sở

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện với đối tượng là tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; nhà ở của hộ dân cư…

Điểm mới trong công tác thực hiện Tổng điều tra năm nay là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tất cả các công đoạn, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cuộc tổng điều tra dân số

Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra trên địa bàn huyện đã được hoàn tất. Yên Mô đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh công tác tư tưởng đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào theo đạo… Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở, sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm của các điều tra viên, cùng với tinh thần và ý thức của người dân địa phương, ngày ra quân 01/4/2019 về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Mô sẽ thành công tốt đẹp, góp phần phục vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin