Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Yên Mô đẩy mạnh công tác tuyển quân năm 2019

Thứ tư, 02/01/2019 | Đã xem: 155 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vai trò quan trọng với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, trực tiếp tác động đến chất lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, tạo nguồn cho lực lượng dự bị động viên tại địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Ban CHQS huyện phát huy tốt vai trò nòng cốt, là cơ quan thường trực tham mưu giúp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm “công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật”. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó” trong từng bước của công tác tuyển quân, tăng cường vai trò giám sát của cơ quan Quân sự huyện; do đó, mùa tuyển quân 2018 và những năm trước đây, Yên Mô luôn là đơn vị hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.   

Thực hiện khám tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ tại xã Yên Mỹ

Bước vào mùa tuyển quân năm 2019, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành rà duyệt ở cơ sở bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng luật, không để sai sót xảy ra. Xác định bước rà soát, xét duyệt, sơ, khám tuyển là nội dung có vai trò quan trọng trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên công tác chuẩn bị được các xã, thị trấn tiến hành nghiêm túc như các khâu xây dựng kế hoạch, thành lập Ban rà duyệt, chỉ đạo thống nhất các thôn về phương pháp, cách thức tiến hành. Đối với cấp thôn, danh sách công dân trong độ tuổi và tiêu chuẩn tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ, tiêu chuẩn tạm hoãn, tạm miễn NVQS theo Luật định được công khai trên hệ thống thông tin đại chúng ở cơ sở và niêm yết tại các nhà văn hóa thôn xóm, nhằm nâng cao nhận thức cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Đồng thời các xã, thị trấn đã quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan thực hiện rà soát, xét duyệt nguồn, sơ tuyển, đang thực hiện tốt các bước trong khám tuyển theo đúng quy định của pháp luật.

Nét mới trong công tác tuyển quân năm nay đó là Yên Mô đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức đi tham quan, học tập thực tế tại Nam Định về việc xử phạt nghiêm các trường hợp chốn, tránh thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng đã được đẩy mạnh, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Ban CHQS huyện đã phối hợp với Ban tuyên giáo, công an huyện, trang thông tin điện tử và đặc biệt là Đài truyền thanh huyện viết tin, bài, tổ chức tuyên truyền lưu động trên tất cả các trục đường, ngõ xóm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gương tập thể, gia đình, cá nhân thực hiện tốt Luật NVQS.

Do thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển trọn, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên nhận thức của người dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn huyện đã được nâng lên, thanh niên đã hăng hái tham gia thực hiện tốt các bước sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển quân vẫn còn một số khó khăn nhất định đó là do thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi học và làm ăn xa chiếm tỉ lệ cao, nhận thức của một bộ phận nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự chưa đầy đủ, số tạm miễn tạm hoãn còn nhiều…

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019 và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban CHQS huyện cần tập trung vào một số giải pháp sau đây:

Một là: tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong vận động các tầng lớp nhân dân và thanh niên về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của công dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hai là: tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và Hội đồng NVQS các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ quyết liệt cho công tác khám tuyển, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật; chỉ đạo phát động, ủng hộ, thành lập quỹ tiết kiệm tân binh để tặng cho gia đình và thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt tiểu ban xử lý vi phạm, chỉ đạo các xã tổ chức tập huấn các bước tuyển chọn, nhất là xử lý nghiêm những thanh niên vi phạm Luật NVQS.

Ba là: phối hợp với các trường Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh tiếp tục gọi công dân không tham gia học tập về thực hiện Luật NVQS.

Bốn là: đối với các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác xử lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có công văn đối với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện tốt công tác khám tuyển./.

Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

 

 

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin